VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

12 juli 2013

Grote verschillen in beursprestaties bouwaandelen

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De bouwsector mag nog steeds in mineur zijn, toch hebben de drie grote Nederlandse bouwers afgelopen jaar aardig het hoofd boven water weten te houden. Beleggers hebben daar waardering voor, maar maken terecht onderscheid.

Een slechte bouwmarkt of niet, wie een jaar geleden besloot aandelen Bam te kopen heeft een totaalrendement gemaakt van liefst 100 procent.

Een belegging in Heijmans leverde een totaalrendement op van 28 procent, terwijl Ballast Nedam goed was voor een negatief rendement van 5 procent. Ballast Nedam is de enige die over 2012 geen dividend uitkeerde.

Verschillen verklaard
Bam heeft relatief vroeg maatregelen getroffen, forse afboekingen gedaan en realistische taal gebezigd over de Nederlandse woningmarkt.

In tegenstelling tot Ballast Nedam - en in mindere mate Heijmans - heeft Bam een sterke internationale poot en een vooraanstaande positie waar het gaat om PPS constructies, samenwerkingsverbanden met de overheid waar wel groei te halen valt.

Gecorrigeerd voor bijzondere posten wist Bam vorig jaar een brutowinst van 107 miljoen euro te boeken en keerde het een dubbeltje dividend uit. Voor dit jaar lijkt een vergelijkbaar of zelfs hoger resultaat mogelijk.

Ook Heijmans wist 2012 met een onderliggend positief resultaat af te sluiten en durfde het aan een dividend van een kwartje uit te keren.

Ballast Nedam heeft met name vorig jaar hard moeten ingrijpen, later dan de concurrentie. Hierop zal het versneld de focus verleggen naar nichemarkten als windmolenparken. Ballast Nedam besloot geen dividend uit te keren.

Financiële positie
Beleggers in bouwaandelen hebben vooral oog voor de financiële positie van de bedrijven. Er moet genoeg vet op de botten zitten omdat de komende jaren nog weinig marktherstel te verwachten valt.

Ook hier lijkt Ballast Nedam de zwakke broeder. Het bedrijf uit Nieuwegein heeft een solvabiliteit van 18 procent.

De waarde van de grondposities bedraagt 145 miljoen euro, wat het eigen vermogen van 128 miljoen euro overtreft. In de crisisjaren heeft Ballast Nedam geen emissie gedaan.

Geholpen door een grote claimemissie in 2009 staat Heijmans er met een solvabiliteit van 28 procent een stuk sterker voor.

En datzelfde geldt voor Bam, die in 2010 een claimemissie uitschreef. De gepubliceerde solvabiliteit van 15,4 procent mag dan zwak ogen, gecorrigeerd voor de leningen die uitsluitend verhaalsrecht hebben op de PPS constructies is Bam nagenoeg schuldenvrij.

Goede kans dat ook dit jaar Ballast Nedam alleen staat bij het passeren van het dividend en het aandeel wederom zal achterblijven.

Halfjaarcijfers Ballast Nedam
De halfjaarcijfers van Ballast Nedam houden niet over. Op een 14 procent lagere omzet van 496 miljoen euro weet het slechts een bedrijfsresultaat (ebit) van 1 miljoen euro te boeken, tegen nog 4 miljoen euro een jaar terug.

Onderaan de streep is een verlies van 3 miljoen euro geleden. De bouwer houdt vast aan de verwachting over geheel 2013 een ebit van circa 15 miljoen euro te behalen. Ballast Nedam wil vastgoed en activa verkopen om de financiële positie te versterken.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}