VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Recente boete voor Fortis steun in de rug voor gedupeerde Fortis-beleggers

Ruim drie jaar na de AFM heeft ook de Belgische toezichthouder Ageas (het voormalige Fortis) onlangs beboet wegens misleidende communicatie. De Nederlandse rechter kan de beide besluiten niet zomaar naast zich neer leggen.

De Belgische beurswaakhond FSMA beboette Ageas vorige maand voor een half miljoen euro wegens misleidende communicatie gedurende de Fortis-periode in 2008.

Ook drie oud-bestuurders Jean-Paul Votron, Herman Verwilst en Gilbert Mittler van Fortis worden beboet.
Votron en Mittler krijgen een boete van 400.000 euro.

Verwilst, die een beperkte termijn verantwoordelijk was voor de communicatie, krijgt een boete van 250.000 euro. Ageas gaat tegen de beslissing in beroep, eind juli zal het boetebesluit openbaar worden gemaakt.

 Votron spreekt
Onlangs gaf Jean-Paul Votron voor het eerst sinds zijn ontslag bij Fortis een groter interview. 

De oud-topman vindt nog steeds niet dat hem veel te verwijten valt. 

"Niemand heeft ooit aangetoond dat ik een fout gemaakt heb," zo laat Votron optekenen in De Tijd.
Toch is in het honderden pagina's tellende verslag van gerechterlijk benoemde onderzoekers een lijst aan fouten aangedragen, inclusief meerdere voorbeelden van beleggersmisleiding.


FMSA volgt AFM
De beslissing van de Belgische toezichthouder volgt ruim drie jaar na , de Nederlandse toezichthouder.

Die heeft Ageas in februari 2010 een boete van 576.000 euro opgelegd voor dezelfde overtredingen in dezelfde periode.

De beroepsprocedure tegen deze beslissing loopt nog bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het verweer van Ageas dat ze niet tweemaal voor dezelfde feiten veroordeeld kunnen worden gaat volgens de sanctiecommissie van de FMSA niet op omdat de Nederlandse boete nog niet definitief is.

Invloed op misleidingprocedure
De beslissing van de Belgische toezichthouder is positief voor de VEB-procedure tot compensatie van de beleggers die aanzienlijke verliezen hebben geleden in verband met het misleidende prospectus in 2007 en de misleidende communicatie van Fortis in 2008.

Opnieuw verklaart een toezichthouder dat Fortis de wet heeft overtreden door hun communicatie. De Nederlandse rechter kan de beide besluiten niet zomaar naast zich neer leggen.

Daarmee staat bijna vast dat beleggers zijn misleid en daardoor schade hebben geleden. In deze misleidingprocedure heeft de VEB de rechtbank gevraagd Ageas en de begeleidende banken te verplichten enkele belangrijke bewijsstukken te overhandigen.

Hieruit zal moeten blijken wie precies voor welk deel van de misleiding verantwoordelijk kan worden gehouden.

Cassatie in enquêteprocedure
In de enquêteprocedure was Ageas eerder in beroep (cassatie) gegaan tegen het oordeel dat de Ondernemingskamer had uitgesproken over de gang van zaken bij Fortis.

Het is nu wachten op het advies van de advocaat-generaal. Daarna zal de Hoge Raad uitspraak doen.