VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers stellen Imtech-accountant KPMG aansprakelijk

Namens beleggers heeft de VEB accountant KPMG aansprakelijk gesteld. Behalve voormalige bestuurders en commissarissen van Imtech is ook de accountant verantwoordelijk voor het debacle bij Imtech.

De schuld van de accountant is vooral gelegen in het feit dat fraude en malversaties bij de technisch dienstverlener niet ontdekt werden.

KPMG ontdekte begin 2013 dat sprake was van malversaties bij Imtech met name bij de Duitse en Poolse dochters. De accountant had deze misstanden veel eerder moeten signaleren.

Imtech liet op 21 mei 2013 weten dat de jaarrekening over 2011 geen getrouw beeld gaf. Ook de openingsbalans van de jaarrekening 2011 diende te worden aangepast, waaruit volgt dat ook de jaarrekening over 2010 een misleidende voorstelling van zaken geeft.

Beleggers hebben op deze jaarrekeningen en de accountantsverklaring vertrouwd toen zij hun Imtech aandelen kochten. Ten onrechte naar nu blijkt.

De verwijten aan het adres van de accountant zijn talrijk:

1. Signalen genegeerd
De accountant heeft diverse signalen vanuit de Imtech organisatie genegeerd waaruit bleek dat de door Imtech aangeleverd cijfers niet klopten. Deze rode vlaggen hadden voor de accountant aanleiding moeten zijn tot extra waakzaamheid en een verscherpte controle.

2. Zwakke controle
De zwakke interne controle verhoogde de kans op fraude, die zich uiteindelijk ook daadwerkelijk heeft gemanifesteerd. De accountant heeft ook diverse externe signalen over het hoofd gezien. Zo waarschuwde eind 2011 een analist van CFRA al voor de problemen met het werkkapitaal.

3. Misplaatst vertrouwen
Bij Imtech Polen werden onjuiste cijfers gepresenteerd, vooral over de waardering van het onderhanden werk en de debiteuren. Het Poolse IT-systeem bleek niet toegankelijk voor de accountant. Het is onduidelijk waarom de accountant toch op de cijfers uit Polen heeft vertrouwd, terwijl hij deze niet kon controleren.

4. Niet opgevallen
Ook bij Imtech Duitsland speelden diverse problemen die de accountant hadden moeten opvallen. Zo was de gerapporteerde winst (zonder sluitende verklaring) jarenlang veel te hoog in vergelijking met de rest van de organisatie.

Dit had de accountant bij een deugdelijk onderzoek moeten opvallen. Ook bij Imtech Duitsland werkte men met een apart IT-systeem dat niet toegankelijk en controleerbaar was voor de accountant.

5. Niet ontdekt
De accountant heeft de stelselmatige, onrechtmatige onttrekkingen van ongeveer EUR 30 miljoen aan Imtech door de X-Groep niet ontdekt.

6. Stilzwijgen
Tot slot verwijten beleggers de accountant dat hij niet heeft ingegrepen toen tijdens de aandeelhoudersvergadering op 24 april 2012 onvoldoende en afwijkende antwoorden door het bestuur en de commissarissen van Imtech werden gegeven op vragen over het werkkapitaal. Dit terwijl de accountant ‘significant deficiencies' had opgemerkt tijdens zijn controle.

De VEB heeft KPMG uitgenodigd om op korte termijn een minnelijke regeling te bespreken.