VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

01 juli 2013

Op zoek naar de perfecte koers in het orderboek

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Beleggers kunnen hun onderhandelingspositie bij de koop of verkoop van aandelen aflezen aan het orderboek. Daar zitten risico’s aan.

Het orderboek, de verzameling van koop- en verkoop- orders voor een aandeel op een bepaald moment, geeft  inzicht  in de  krachtverhou- ding tussen kopers en verkopers. Verkopers (´laten´) kunnen  peilen hoeveel  interesse  er  is voor  hun stukken. Kopers (‘bieden’)  kunnen zien hoeveel aanbieders  er zijn.

Neem het aandeel  Shell in bijgaand voorbeeld van een stuk van het orderboek van 10 juni jongstleden. Er zijn 51 beleggers die 36.175 stukken willen kopen tegenover 62 beleggers die 36.537 stukken willen verkopen.

De kopers  zijn zowel  in aan- tal als in volume in de minderheid en hebben dus in principe een wat betere  uitgangspositie. Zij zouden kunnen  overwegen hun order tegen een iets lagere prijs in te leggen.
 
Bij grote  AEX-fondsen zal een  der- gelijke afweging van de krachtver- houdingen weinig opleveren. Bij beursfondsen als Shell zijn vraag en aanbod vaak in evenwicht.

In  de kelder van het  Damrak is het  meestal  wel nuttig  om  het orderboek  goed  te bekijken. Hoe- wel veel kleine bedrijven een zoge- heten  liquidity provider – vaak een bank – inschakelen  om de handel enigszins soepel te laten verlopen, is de populariteit  van deze aande- len doorgaans laag.

Hoe minder  handel  er in een fonds is, des te groter de kans is dat er verschil zit tussen  vraag en aan- bod. Bovendien zal een grote order onmiddellijk impact hebben op de koers. Dit is de reden dat veel grote beleggers, zoals pensioenfondsen, de kelder van het Damrak mijden.

Neem het kleine beursfonds Hydratec dat eierbroedmachines maakt. Als er al handel  is, kan het verschil tussen de laat- en de bied- prijs zomaar oplopen tot 1 euro. Dit is al gauw een kostenpost van rond kansen om tegen een iets gunstigere koers in te stappen de 5 procent op een beurskoers die rond de 23 euro schommelt.

Pas op Pro’s
Met hulp van het orderboek kan een belegger inschatten hoe  groot  de kans is dat een aandeel voor een be- paalde  prijs kan worden  gekocht  of verkocht. Maar de richting van koer- sen voorspellen is niet zonder risico’s. De beurs  draait  om  snelheid en dat raakt ook het orderboek  dat bijna  op  secondebasis  verandert.

Professionele  handelaren houden hier met slimme softwaresystemen rekening  mee, maar  voor kleinere beleggers is dit lastig. Ook geven de meeste  brokers alleen de vijf beste bied-  en  laatkoersen   weer. Waar- door het goed mogelijk is dat grote orders buiten  het zicht van beleg- gers blijven. Het maak een analyse van de onderhandelingskracht een minder nuttige exercitie.

Troebel beeld
De meeste  professionele  beleggers kunnen  wel het hele orderboek  be- kijken en  krijgen ook meer  inzicht in complexe orders die bijvoorbeeld pas in het orderboek  komen als een bepaalde koers is gerealiseerd.

Een andere  kwestie die het orderboek minder relevant maakt voor beleggers is de versnippering van beurzen. Door Europese regel- geving is het monopolie  van tradi- tionele beurzen gebroken. Een groot deel van de aandelenhandel  vindt nu plaats op alternatieve beurzen en platformen, die niet toegankelijk zijn voor kleinere beleggers  en  ook  geen   informatie geven over transacties.

Recent onderzoek  van de Universiteit van Tilburg laat zien dat dit nadelig uit- pakt voor particuliere beleggers. De totale  handel  op de beur- zen mag dan zijn toegenomen door de opkomst  van alternatieve  beur- zen en flitshandel, maar  voor par- ticuliere beleggers is de  liquiditeit juist afgenomen.

Zij kunnen niet te- recht op specifieke platformen  die alleen toegankelijk zijn voor institu- tionele beleggers, de zogenoemde dark pools. Die naam zegt het al: aan transparantie ontbreekt het op der- gelijke besloten  platformen  zonder zichtbare orderboeken.

Eindverdict
Het orderboek  is voornamelijk be- langrijk voor de speculatieve beleg- ger die op korte termijn centen  bij elkaar wil schrapen. Voor langeter- mijnbeleggers biedt het orderboek hooguit  kansen om tegen  een iets gunstigere koers in te stappen.

 


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}