VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Synthetisch aandeel Ahold

Met opties profiteren van de beweging van een aandeel in tijden van dividend-uitkering. Dat kan door de constructie van het ‘synthetisch aandeel’. Het aandeel Ahold lijkt daar nu geschikt voor.

Met de aandeelhoudersvergaderingen in het voorjaar sluiten  bedrijven officieel de  boeken van het voorafgaande beursjaar. Beleggers mogen  weer  hun  jaarlijkse winst- deling tegemoet zien: het divi- dend.

Dat betekent dat  er in april of mei  een  relatief  groot  bedrag wordt  uitbetaald, waardoor  de koers ongeveer evenveel  daalt op het  moment van  toekenning  (de ex-dividenddatum). Dat heeft  ge- volgen voor de optieprijzen.
Een aandeel  dat  op  25 euro staat,  zal na uitkering  van 1 euro dividend  op  24 euro  staan,  als er verder geen nieuws is dat de koers beïnvloedt. 

In de praktijk blijkt dat aandelen het  koersverlies  als ge- volg van het ex-dividend gaan vaak snel weer (deels) inlopen. Bezitters van opties hebben geen recht op het dividend dat een aandeel  uitkeert. Vlak voordat  een aandeel  ex-dividend gaat, houden optieprijzen   daarom   al  rekening met dit dividend.

Dus als een aan- deel  dat  op  25 euro  staat  op  het punt  staat  1 euro  dividend  uit te keren, zijn de optieprijzen  meestal al zodanig geprijsd dat het is alsof het aandeel al op 24 euro staat.

Callopties die nog  doorlopen tot  na dividenduitkering  zijn hier- door  vlak voor de  ex-dividendda-tum relatief goedkoop en putopties juist relatief duur. Een optiecon- structie waarbij deze dure putoptie wordt verkocht (geschreven) en de goedkope calloptie wordt gekocht, is het ‘synthetische aandeel’.

Zo wordt geprofiteerd van de beweging van een  aandeel  tegen lagere  kosten.  Ahold  lijkt op  dit moment een geschikt aandeel voor deze strategie.

Het gaat  goed  met  Ahold. Het su- permarktbedrijf dat tegenwoordig ook  eigenaar   is van  bol.com  zag zijn omzet in 2012 met 8,5 procent toenemen tot 32,8 miljard euro. Op die omzet werd een nettowinst be- haald van 827 miljoen euro. Ahold zit ruim in de liquide middelen  en maakte tegelijk met de jaarcijfers bekend dat het voor een half miljard euro  aan  eigen  aandelen wil gaan inkopen.

Het dividend wordt met 10 procent  verhoogd tot 0,44 euro per aandeel. Bij een koers van 11 euro (begin maart) betekent dat een divi- dendrendement van 4 procent.

Ahold keert geen interim-dividend uit, dus die 44 cent komt na de aan- deelhoudersvergadering in april in één keer binnen  bij de aandeel- houders. Na aftrek van 15 procent dividendbelasting, dus  netto  krijgen beleggers  netto   0,374  euro per aandeel.

De dividendbelasting is voor particuliere  beleggers een voorheffing  die later mag  worden verrekend bij de belastingaangifte.

Invloed dividend op  optie- prijzen
Het ‘synthetische aandeel’ dat  we willen gaan  maken,  kan  met  alle looptijden  worden  gemaakt.  In de tabel  is goed  te zien hoe het divi- dend  dat  in april van het  aandeel afgaat  van invloed is op de optie- prijzen.

Voor het  synthetisch  aan- deel met de maartseries (op het moment dat  u dit leest niet meer verkrijgbaar) op 11 euro  betaalt  u per saldo 0,01 euro. Bijna niks dus, en dat klopt aardig met de aande- lenkoers, want die stond op dat moment ook op 11,00 euro. Bij de series vanaf april gaat het dividend een rol spelen.

Bij deze series is de putoptie aanzienlijk  duurder   dan de  call. Dit heeft  als voordeel  dat er voor het synthetisch  aandeel  op 11 euro per saldo geld wordt ont- vangen. Dat loopt op van 0,30 euro bij de aprilseries tot 0,42 euro bij de decemberopties.

Het voordeel  van een synthe- tisch  aandeel  in het  algemeen is dat  de  investering  vrijwel nihil is, omdat  de kosten van de gekochte calloptie worden gecompenseerd door  de  opbrengsten van  de  ge- schreven  putoptie. Het geld dat  u anders in de aandelen had moeten investeren, kunt u nu op een spaarrekening parkeren.

Wel zal de bank eisen  dat  er  zekerheden zijn om aan de verplichting te kunnen  voldoen  uit hoofde  van de  putoptie. Als de bezitter van die optie dat wil, moet u aandelen Ahold kunnen kopen voor 11 euro. Daarvoor zal de bank u een ‘marginverplichting’ la- ten aanhouden.

Met de decemberopties op Ahold is het voordeel al bijna gelijk aan  het  (bruto) dividend. Met de renteopbrengst  over  9  maanden is deze  constructie  (in ieder geval voor  kosten)  zelfs  iets  gunstiger dan een directe belegging in de aandelen. We doen de volgende twee transacties(*):
1. Koop 1 calloptie  Ahold dec 2013 11 à 0,44 euro. Kosten per contract 44 euro.
2. Verkoop  (schrijf ) 1 putoptie Ahold dec 2013 11 à 0,86 euro. Opbrengst per contract 86 euro.Opbrengst  van deze optie- constructie  is dus 42 euro  per 100 aandelen. Daarmee halen we het dividend direct binnen, en de op- tieconstructie zal vervolgens tot het eind  van de looptijd  de koers van het aandeel Ahold gaan volgen.

(*) in dit voorbeeld is afgezien van transactiekosten. Koersen begin maart 2013, ga na wat de actuele koersen zijn en pas de strategie daar eventueel op aan.

Drie scenario’s
Bovenstaande optieconstructie is aangegaan bij  een  koers  voor Ahold van 11 euro  en  kan op  de derde  vrijdag in december (20 de- cember 2013) op drie manieren eindigen:
1. Ahold staat  onder  11 euro. De callopties  lopen  waardeloos af, de putopties zullen worden uitgeoefend en  u wordt  verplicht aandelen Ahold  te  kopen  op  11 euro.
2. Ahold  eindigt  exact  op  11 euro.   Beide   opties    lopen waardeloos af.
3. Ahold staat  boven  11 euro. De putopties lopen  waardeloos af, u kunt de callopties verko- pen  of uitoefenen waardoor  u de aandelen Ahold koopt op 11 euro.

Opvolging constructie
Elke optieconstructie  moet,  een- maal aangegaan, goed bewaakt worden.   Het  belangrijkste   risico aan  deze  constructie   is  een  da- lende koers van Ahold, dan doet  u volledig mee. Maar het synthetisch aandeel heeft meer mogelijkheden dan het gewone aandeel.

Het rendement kan verhoogd worden  door  tussendoor na  een bescheiden koersstijging  van  het aandeel  Ahold de putopties tijde- lijk te  sluiten  en  deze  na een  da- ling opnieuw  te schrijven.

Men behoudt dan het opwaarts potentieel. Winst nemen op de calloptie is aan te raden als Ahold een flinke koers- stijging  in een  korte  periode  laat zien. De put kan dan blijven staan om  de  aandelen goedkoop op  te
pikken als deze weer zouden dalen.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}