VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

01 april 2013

Beschermd beleggen in aandelen ING

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Putopties kunnen bescherming bieden bij onzekere situaties rond een aandeel. Dat kan wel een prijs hebben.

Onzekerheid  rond  de redding van Cyprus zorgde vorige maand voor flinke  schommelingen  in de koersen  van  aandelen van banken en verzekeraars. De Europese bankenindex verloor na een onhandige uitspraak van Jeroen Dijsselbloem zomaar  3 procent,  en de koersen  van banken  in Italië en Frankrijk gingen zelfs met meer dan
5 procent  omlaag. 

De eurocrisis is nog niet voorbij. Rond  het  aandeel  ING heerst extra onzekerheid. De bankverzeke- ringsgroep   moet   volledig  worden ontmanteld.  Verschillende  dochterbedrijven zijn al verkocht en ING zal als bank  verdergaan. 

Wat dat  voor de aandeelhouders betekent, is nog niet helemaal duidelijk. De verze- keringsbedrijven  die nu nog  in het concern zitten, kunnen  worden  ver- kocht, maar  kunnen ook door een soort gedeeltelijke  spin-off bij de aandeelhouders terechtkomen. Er kan waarde vrijkomen, maar het kan ook tegenvallen.

Eigen garantieproduct
De optiestrategie Beschermd Beleg- gen kan een uitkomst zijn in dit soort situaties. U, als belegger, bouwt dan eigenlijk een garantieproduct op maat. Door de aankoop  van putopties kan het eventuele verlies worden beperkt.

Een putoptie is een  recht  tot verkoop  tegen   een  vaste  prijs  en stijgt dus in waarde  als het  onder- liggende  product  in waarde  daalt. Putopties  kunnen  dus  als bescher- ming van het aandelenbezit dienen.

De kosten  voor  de  beschermende putoptie zou u kunnen zien als een soort verzekeringspremie. Stijgt het aandeel in prijs, dan profiteert u daar wel van, en verliest u hooguit de voor de putoptie betaalde prijs. De putoptie zal waardeloos  aflopen als het aandeel  hoger blijft koersen dan de uitoefenprijs.
Bij het kopen van een beschermende  putoptie is het  van belang vast te stellen welk risico u maximaal wilt lopen. Hoe hoger  de uitoefen- prijs, hoe duurder de putoptie.

Stel u heeft  of koopt  100 aan- delen  ING voor € 5,70. U kunt  uw belegging met allerlei putopties beschermen  tegen   een   koersda- ling. Voor opties met looptijd tot en met de derde vrijdag van december 2014 kost dat één euro voor de put 5,60 en 1,20 euro voor de put 6,00. Logisch: het recht om iets op 6 euro te mogen  verkopen  is meer  waard dan het recht om op 5,60 te mogen verkopen.

De zwaardere bescherming
lijkt aantrekkelijker, maar heeft  ook als nadeel dat het aandeel ING meer moet  stijgen om de beschermings- kosten  goed  te  maken. 

De  keuze voor de beschermingsfactor is altijd een afweging tussen het maximale risico dat de belegger wenst aan te gaan en de optiekosten die de ‘ver- zekering’ met  zich brengt.  Als men zich met  de  put  5,60 beschermt is de investering 6,70 euro per aandeel (5,70 voor het aandeel, 1 voor de op- tie).

Omdat de opbrengst altijd 5,60 zal zijn is het maximale verlies 1,10 euro, dat is 16,4 procent van de inleg.
De vuistregel  met  opties  blijft: lang kopen, kort schrijven. Koop be- schermende putopties daarom altijd met  een  lange  looptijd. Het steeds vernieuwen  van de bescherming is namelijk een kostbare zaak.

Clickfonds
Als het aandeel ING een flinke koers- winst laat zien, heeft u een verlies op de beschermende putoptie. U kunt dit verlies nemen  en een nieuwe putoptie kopen met een hogere uitoefenprijs, en (eventueel) een lan- gere looptijd. Op deze manier wordt een deel van de winst op ING op een hoger niveau beschermd (‘vastge- clickt’) en  wordt  het  garantiefonds zelfs een clickfonds.

Op de lange duur kan be- schermd beleggen een dure zaak zijn omdat  de optiepremies nu eenmaal langzaam verdampen.  Om dit tegen te gaan, kan het verstandig zijn om actief kortlopende callopties te gaan schrijven op  de  aandelen ING. Dat kan bij ING zelfs tot heel kort, want op ING worden ook weekopties  ver- handeld. Deze brengen per stuk wei- nig op, maar doorgerekend naar lan- gere  periodes  kan dit heel lucratief zijn.

Het is daarbij wel belangrijk dat gehandeld wordt tegen lage kosten, want het aantal transacties  is groot. Voor de wat minder  actieve  beleg- ger is het verstandig om de bescher- mende  putopties te kopen met een looptijd  van meer  dan  een  jaar en callopties te schrijven met looptijden van een of twee maanden.

We doen afhankelijk van uw budget een veelvoud van de volgende drie transacties(*):
1. Koop 100 aandelen ING voor 5,70 euro per stuk. Kosten 570 euro

2. Koop 1 putoptie ING dec 2014 5,60 a 1,00 euro. Kosten per con- tract 100 euro3. Verkoop   (schrijf )   1   calloptie ING jun 2013 6,00 a 0,30 euro. Opbrengst per contract  30 euro. Bij voorkeur schrijft u iedere maand  of twee maanden een nieuwe calloptie

De initiële kosten  van  deze  optie- constructie zijn dus 640 euro per 100 aandelen. Dat komt dus neer op 6,40 euro  per  aandeel.  Door structureel kortlopende callopties  te  schrijven moet  deze prijs verder worden  ver- laagd.

* In dit voorbeeld  is afgezien  van transactiekosten. Koersen begin april 2013, ga  na  wat  de  actuele koersen  zijn en  pas  de  strategie daar eventueel op aan.

Drie scenario’s
Bovenstaande optieconstructie is aangegaan bij een  koers voor ING van 5,70 euro  en kan op de derde vrijdag in juni 2013, de dag dat de eerste  calloptie afloopt, op drie ma- nieren eindigen:
1  ING staat onder 5,60 euro. Op de aandelen is er verlies, maar de callop- tie loopt waardeloos  af, de putoptie heeft een koers die vermoedelijk groter is dan de aankoopprijs. Afhan- kelijk van de visie kan een  nieuwe calloptie worden geschreven.

2   ING staat tussen  5,60 en 6 euro. De calloptie loopt waardeloos  af, de putoptie heeft  een  koers niet  veel zal afwijken van de aankoopprijs. Er kan een nieuwe calloptie worden ge- schreven met uitoefenprijs 6 euro of iets hoger.

3 ING staat boven 6 euro. De calloptie kan worden uitgeoefend door de koper ervan. Afhankelijk van de visie kan het daarom verstandig zijn deze opties voor de expiratiedatum door te rollen naar callopties met een langere looptijd en (liefst) een hogere uitoefenprijs.

Opvolging constructie
Elke optieconstructie moet, eenmaal aangegaan, goed bewaakt worden. Het belangrijkste risico aan deze constructie
is de geschreven calloptie, omdat deze kan worden uitgeoefend door de tegenpartij waardoor u uw aandelen kwijt bent op 6 euro.

Om genoeg opwaarts potentieel te houden moet deze call op tijd worden teruggekocht. Met het schrijven van een nieuwe call kan dan ook even worden gewacht als het beurssentiment positief is.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}