VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe aanwijzingen voor misleiding van Fortis-beleggers

Dat de top van bankverzekeraar Fortis stelselmatig zijn aandeelhouders verkeerd heeft geïnformeerd was al eerder duidelijk. Een aantal recent gelekte e-mailwisselingen tussen bestuurders  is daarvan het brisante voorbeeld.

De aandacht die gepaard gaat met het houten jubileum van het Fortis-debacle levert nieuw verhalen op over de bestuurlijke chaos en misleiding die het concern naar de rand van de afgrond dreven.

De Vlaamse zakenkrant De Tijd heeft de hand weten te leggen op een deel van het mailverkeer tussen voormalige toplieden van Fortis.

Daaruit blijkt dat de Fortis-top zich terdege bewust was dat het beleggers verkeerde informatie verstrekte.

Zo heeft Maurice Lippens, jarenlang voorzitter van de raad van bestuur, al in de zomer van 2008 (drie maanden voordat overheden het concern moesten redden) intern alarm geslagen over de toekomst van Fortis.

"We moeten ons voorbereiden op het allerergste", zo schrijft hij aan zijn collega-bestuurders.Dat weerhoudt hem er niet van om beleggers aan te moedigen aandelen Fortis te kopen.

Een dag nadat hij in een e-mail aan Fortis-CEO Votron zijn zorgen had geuit ("De focus zou nu op het REDDEN - en ik bedoel echt het REDDEN - van Fortis moeten liggen") zegt hij op de Vlaamse televisie: "Ik zou zeggen : dames en heren, investeer zo snel dat u het kunt", zo schrijft de Tijd.

Niet conform
Twee weken voor deze actie van Lippens stuurde Fortis-juriste Quaetaert een mail waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Fortis het niet zo nauw nam met de informatieverplichtingen die een beursgenoteerd bedrijf heeft.

In een mail aan financieel directeur Mittler beklaagt ze zich over de gebrekkige communicatie met beleggers, in dit geval over de schuldpositie van het concern.

De Tijd citeert uit de mail: "Dat (informatie achterhouden; red) is in lijn met onze houding tot nu toe, maar niet conform de publicatieverplichtingen die we als beursgenoteerd bedrijf hebben.."

Dat het bij Fortis een bestuurlijke chaos was en dat beleggers stelselmatig zijn misleid was al . Het onderzoeksrapport naar de gang van zaken bij Fortis bood veel verhelderende inzichten. Op basis van dat rapport stelde de de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam wanbeleid vast bij Fortis.

De nu vrijgekomen informatie is een steun in de rug voor beleggers die compensatie zoeken voor de miljarden euro's die zij verloren hebben door de ontmanteling van bankverzekeraar Fortis.

De VEB voert namens gedupeerde Fortis-beleggers meerdere juridische acties. Zo zijn Fortis, enkele voormalige bestuurders en een aantal banken voor de rechter gedaagd. Zij zullen zich verantwoorden voor het stelselmatig onjuist, onvolledig en te laat informeren van beleggers.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen