VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Pictet Water

De fondsbeheerders van het Pictet waterfonds  beleggen in wereldwijde wateraandelen. Vooral ondernemingen die actief zijn in waterbevoorrading, waterzuivering, watertechnologie en milieudiensten staan op de radar van het fonds.  Zowel defensieve als groeiaandelen komen in aanmerking bij het fondshuis.

Fondsmanager: Hans Peter Portner, Philippe Rohner, Arnaud Bisschop
ISIN-code: LU0104884860
Fondsvermogen: 2,4 miljard euro

Geschikt: Voor beleggers die willen beleggen in een gespreid mandje wateraandelen dat wordt beheerd door een populair fondsenteam.

Rapportcijfers
Risico & rendement: 0
Het fonds liep de afgelopen vijf jaar met een rendement van 38 procent ongeveer tien procent achter bij zelf gekozen vergelijkingsindex, de MSCI World-index.

Ten opzichte van  een index van watergerelateerde aandelen,de  iShares Global Water, presteerde het fonds afgelopen halkf decennium acht procent per jaar slechter, terwijl het risico (koersschommelingen) van die index niet veel hoger lag.

Terugblik & vooruitzichten: 1
Uitgebreider dan Pictet het verleden en de toekomst bespreekt wordt het niet. Elk kwartaal schrijven de managers over het rendement, de markt, de strategie en de acties in de portefeuille.
 
Samenstelling portefeuille: 1
De fondsmanagers vergelijken zichzelf met de MSCI World index, met daarin alle grote ondernemingen uit de ontwikkelde landen. Hiermee wijkt het fonds automatisch af, maar ook ten opzichte van de waterindex maakt Pictet enkele afwijkende keuzes.   

Team: 0,5
Pictet geeft op zijn website duidelijk aan wie de beheerders van het fonds zijn  en hoe lang ze dat al zijn. Meer informatie ontbreekt. Beleggers zouden wel wat meer willen weten over de werkwijze van het beleggingsteam.

Zelf beleggen: 0
Uit de beschikbare informatie valt niet op te maken of fondsmanagers Portner, Rohner en Bisschop beleggen in het eigen fonds. Dat is geen teken van vertrouwen.  

Prestatievergoeding: 0
Het fonds werkt niet met een prestatievergoeding. De belangen van fondsmanagers en beleggers lopen hierdoor uit de pas.  

Informatievoorziening: 1
Jaarverslag, prospectus, maandelijkse factsheet en een periodieke prestatie-update zijn goed vindbaar op de website van Pictet, een voorbeeld voor de sector.

Jaarlijks doorlopende kosten: 0
Het fonds is duur met jaarlijks doorlopende kosten van 1,98 procent. Dat is een te hoog kostenniveau voor een fonds van met een deze om vang. Van de  bijna 2,5 miljard euro die beleggers in het fonds hebben geïnvesteerd toucheert de aanbieder  dus bijna vijftig miljoen euro. Daarvan worden wel nog kosten betaald. 

Transactiekosten: 1

Het fonds geeft in de jaarverslagen het kostenpercentage voor het handelen in aandelen in portefeuille. In 2012 lag het percentage op 0,08 procent. 

Toegevoegde waarde: 0
Echt veel waarde voegt dit fonds niet toe. De prestaties zijn mager, de strategie, voor zover na te gaan, is niet erg bijzonder, terwijl de jaarlijkse kosten voor beleggers met bijna 2 procent erg hoog zijn.

Oordeel: 4,5
Er zijn waterfondsen die de afgelopen jaren slechter hebben gepresteerd dan Pictet, maar indrukwekkend zijn de prestaties zeker niet. Beleggers die een indexfonds (tracker) hadden gekocht die de S&P Global Water 50-index volgt waren stukken beter afgeweest. Dat is vooral te wijten aan de  hoge kosten die gerekend worden.

Een fonds dat bijna 2,5 miljard euro van beleggers beheert zou de kosten wel eens wat mogen verlagen. Dat krikt de rendementen meteen ook op.       

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}