VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Banken gunnen Imtech respijt

Onlangs verontrustte Imtech beleggers met de mededeling dat het opnieuw met kredietverstrekkers om tafel moest. Inmiddels hebben de banken toegezegd het testen van de afgesproken schuldafspraken een half jaar uit te stellen.

De eerste test van de bankconvenanten zal eind september 2014 plaatsvinden.

Op 17 juni jongstleden kwam Imtech met haar belangrijkste financiers voortzetting van de financiering overeen.

Door boekhoudkundige onregelmatigheden en fraude bij met name de Duitse en Poolse activiteiten zou Imtech de toen geldende afspraken met de banken doorbreken, waardoor de financiering en het voortbestaan van de onderneming ter discussie kwam te staan.

Vakantie
Onderdeel van de toen gemaakte afspraken was een zogenaamde "covenant holiday". Hierdoor kreeg Imtech de tijd om orde op zaken te stellen. Vanaf eind maart 2014 zou Imtech vervolgens weer getest worden op twee belangrijke ratio's, de leverage ratio en de interest coverage ratio.

De eerste meet de verhouding tussen schuld en eigen vermogen, terwijl de tweede ratio de verhouding aangeeft tussen het bedrijfsresultaat en de rentelasten.

Herstel Duitsland
Het eerste meetmoment wordt nu verschoven naar eind september. Die extra tijd heeft Imtech nodig nu het herstel, van met name de Duitse activiteiten, op zich laat wachten.

Nieuwe deuk vertrouwen
De toezegging van de banken zijn een eerste stap om de opnieuw opgeleefde onrust over de financiële toekomst van Imtech de kop in te drukken.

De dag dat Imtech bekendmaakte opnieuw te onderhandelen met de banken kelderde het aandeel 14 procent, om een dag later opnieuw bijna 3 procent te verliezen.

Constructieve dialoog
Nu bekend is dat Imtech wat meer lucht krijgen, veert ook het aandeel weer wat op met een plus van ruim 7 procent.

Hoewel Imtech meer uitstel krijgt zal het nog altijd om de tafel moeten met haar financiers. De uitkomst van die, naar eigen zeggen constructieve dialoog, zal de onderneming uiterlijk voor 18 maart 2014 bekendmaken.