VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onevenwichtigheden eurozone worden eerder groter dan kleiner

De eurozone heeft de eurocrisis vooralsnog in een stuk overleefd. De onbalans tussen de verschillende economieën die aan de crisis ten grondslag ligt is tegelijkertijd eerder meer dan minder geworden.

De economische groeicijfers over het derde kwartaal bevestigden donderdag het beeld van een scheiding tussen Noord en Zuid.

Noord-Europa, met uitzondering van Nederland, doet het economisch redelijk. In Zuid-Europa staat de economie op zijn best stil.

Hetzelfde geldt voor de inflatie. In het noorden, hierbij wel inclusief Nederland, ligt de inflatie rond de ECB-doelstelling van net onder de 2 procent. In de meeste zuidelijke landen, ligt de inflatie onder de 1 procent.

In de Europese politiek is de conclusie getrokken dat de onevenwichtigheden tussen de landen van de eurozone de oorzaak zijn van de crisis en dat deze moeten worden aangepakt.

 
NOORD…
Land Groei kw3
tov jaar eerder
Inflatie
september
Duitsland 0,3 1,6
Nederland 0,1 2,4
Oostenrijk 0,2 1,8
Finland 0,4 1,8
…ZUID 
Italië -0,1 0,9
Frankrijk -0,1 1
Spanje 0,1 0,5
Portugal 0,2 0,3
Hier wordt onder meer aan gewerkt met de invoering van een bankenunie.

Versterken
Tegelijkertijd lijken functionarissen in andere delen van de Europese machtssferen juist te werken aan het versterken van de onevenwichtigheden.

Zo besloten ECB-bestuurders uit Noord-Europese landen vorige week tegen een renteverlaging te stemmen.

Enkele Duitsers en de presidenten van de Nederlandse en Oostenrijkse centrale bank zaten in deze zich tegen de renteverlaging verzettende minderheid.

Het heeft er alle schijn van dat de verschillende bestuursleden vooral kijken naar de situatie in hun eigen land als ze besluiten nemen.

Groter, niet kleiner
Dat niemand zich echt interesseert voor de Europese belangen, voor zover die al bestaan, blijkt ook uit de discussie over het Duitse overschot op de betalingsbalans. De Europese Commissie kondigde woensdag aan onderzoek te doen naar dit overschot.

Commissievoorzitter Barroso, een Portugees, zei hierna dat Duitsland de consumptie in eigen land moet stimuleren, bijvoorbeeld door de belastingen te verlagen. Vanuit Duitsland kwam direct de reactie dat Zuid-Europese landen hun economieën moeten hervormen.

De onevenwichtigheden tussen de economieën van de eurolanden zijn er nog steeds en worden niet kleiner. Tegelijkertijd gaan de Europese functionarissen die economische harmonisatie zeggen na te streven vooral het belang van hun eigen land.

Het laat nog eens zien dat de spanning op de Europese obligatiemarkten misschien weg is, maar dat de zo vaak als noodzakelijk genoemde Europese eenheid heel ver te zoeken is. Of dit een solide fundament voor een muntunie is, zal moeten blijken.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}