VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Succesvolle stap in misleidingzaak tegen Fortis

De VEB heeft een extra procedure moeten doorlopen om bewijsmateriaal tegen Fortis in de misleidingzaak te mogen inbrengen. Het verzoek is toegewezen.

De procedure is gevoerd bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (‘OK').

De VEB verzocht de OK om alle onderdelen van het onderzoeksverslag uit de enquêteprocedure te mogen gebruiken in de .

Onderzoeksverslag
Een onderzoeksverslag bestaat meestal uit twee delen; het enquêterapport en de bijlagen. Het enquêterapport wordt vaak openbaar gemaakt, de bijlagen niet, vanwege de vertrouwelijkheid in het belang van de onderzochte onderneming.

De bijlagen bevatten vaak die binnen de vennootschap plaatsvonden.

Dat was in de Fortis enquête ook het geval. Het gaat daarbij om e-mails van voormalige bestuurders, interne memo's en rapporten, brieven van toezichthouders en gespreksverslagen.

Uit de bijlagen blijkt onder meer dat Fortis stelselmatig de markt te laat informeerde, terwijl men intern wist dat die informatie koersgevoelig was en met de markt gedeeld zou moeten worden.

Gevolgen voor misleidingzaak
De OK heeft in zijn beschikking eerder deze maand een beslissing genomen die ogenschijnlijk beperkt is, maar grote consequenties heeft.

Doordat het verzoek is toegewezen mag de VEB in de misleidingzaak (de aansprakelijkheidsprocedure bij de rechtbank Amsterdam) nu naast het enquêterapport ook alle bijlagen gebruiken om aan te tonen dat beleggers stelselmatig zijn misleid over de werkelijke toestand van voormalige bank-verzekeraar.

Dat is vooral van belang ten aanzien van de claimemissie van 13 miljard euro in september 2007 en de kapitaalsverhoging in juni 2008. Daarmee wordt de bewijspositie van de VEB in de misleidingzaak versterkt. Zonder toestemming van de OK zou de VEB een bepaling uit het Wetboek van Strafrecht overtreden als zij uit de bijlagen zou citeren.

Belangrijke overweging
De uiteindelijke beslissing wordt voorafgegaan door een belangrijke overweging.

De OK merkt op dat alhoewel een andere rechter niet gebonden is aan de resultaten van een enquêteonderzoek, het onderzoeksverslag (het rapport en de bijlagen) uit enquête wel degelijk "...van nut kan zijn in zo'n op schadevergoeding gerichte procedure."

Kort gezegd: de feiten zoals vastgesteld door onafhankelijke onderzoekers als ook de gevolgtrekkingen op basis daarvan zijn relevant bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het bepalen van de schade(vergoeding).
Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen