VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

29 november 2013

Verlies AAA-status kan zeer tijdelijk blijken

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De Nederlandse staat is voor nu zijn AAA-status kwijt. De slechte economie is de boosdoener. Juist daarom is de kans groot dat het bij deze verlaging door S&P blijft.

S&P wees in zijn aankondiging vrijdagnacht nadrukkelijk op de Nederlandse economie.

Die presteert flink slechter dan die in andere rijke landen. Het bureau voorziet een zwak economisch herstel en verwacht dat de economie in 2017 nog steeds kleiner zal zijn dan in 2008.

Dit heeft gevolgen voor de overheidsfinanciën en daarmee voor de kredietwaardigheid.

Hoop
Slechte economische vooruitzichten zijn een door kredietbeoordelaars vaker genoemde reden om landen af te waarderen.

S&P gebruikte het argument onder meer toen het Oostenrijk zijn AAA-status afnam. Moody's wees er begin dit jaar ook op de zwakke Britse economie toen het het VK afwaardeerde.

De economie heeft in beide landen sindsdien positief verrast. S&P constateerde begin dit jaar dat de Oostenrijkse economie opvallend weerbaar is en verhoogde zijn outlook voor de rating naar stabiel. Eerder voorzag de kredietbeoordelaar dus een verdere daling van de rating, nu niet meer.

Het VK heeft op zijn beurt nu de snelst groeiende economie van de westerse landen. Moody's stelde in februari dat sterke economische groei en dalende overheidstekorten reden zouden kunnen zijn voor een herstel van de Britse AAA, al is het nog lang niet zover.

Glas wel heel erg leeg
Een soortgelijke boodschap had S&P vrijdag ook voor Nederland. "Als de groeivooruitzichten en de financiële positie van de overheid verbeteren zouden we onze ratings kunnen verhogen", luidde het.

Een somberder verwachting voor de economische groei dan S&P hanteert, bestaat bijna niet. De drempel voor een positieve verrassing a la het VK of Oostenrijk ligt dus laag. Daarmee lijkt het uitgesloten dat er een nieuwe afwaardering komt en zou over een paar jaar kunnen blijken dat deze verlaging tijdelijk was.

Impact?
Overigens is het de vraag of het wat uitmaakt of Nederland AAA is of niet. Net als bij andere landen lijken de effecten van de afwaardering beperkt tot nihil te zijn..

Een berg door de Nederlandse staat gegarandeerd schuldpapier van onder anderen ABN Amro, NIBC en Achmea is door de verlaging ook van AAA naar AA+ gegaan. Ook voor dit papier geldt dat de impact waarschijnlijk heel beperkt is.

In de komende dagen krijgt ING Bank waarschijnlijk ook een verlaging voor de kiezen. Dit komt doordat de waardering van de bank deels steunt op de Nederlandse overheid. In juli dat de A+ van ING mee zou dalen als de rating van Nederland zou zakken.

ING
Of er wel een impact zal zijn op de handel in effecten van ING lijkt op zijn minst twijfelachtig. Het aandeel kwam vrijdag in ieder geval amper in beweging.

De Nederlandse Staat is voor nu dus zijn goudgerande beoordeling kwijt. Als de economie een draai ten goede maakt, kan het zomaar zijn dat S&P de verlaging terugdraait.

Voor de financiële markten, laat staan de reële economie, lijkt het in ieder geval allemaal weinig uit te maken wat voor rapportcijfer de kredietbeoordelaars uitdelen.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}