VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Definitieve vaststelling wanbeleid bij Fortis is opsteker in VEB-actie

De Hoge Raad zegt het kort maar krachtig: Fortis heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Het is een steun in de rug voor de aansprakelijkheidsprocedure die de VEB voert namens duizenden gedupeerde Fortis-beleggers.

Fortis heeft beleggers onjuist geïnformeerd in het prospectus, schoot tekort in haar solvabiliteitsbeleid en het bestuur heeft het vertrouwen in de bank stelselmatig op het spel gezet door onjuiste en zelfs tegengestelde mededelingen te doen.

De Hoge Raad onderschrijft het harde oordeel van de Ondernemingskamer dat bij Fortis sprake was van wanbeleid.

Fortis heeft zich rondom de overname van ABN AMRO schuldig gemaakt aan wanbeleid, de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in 2012.

Dat oordeel is definitief nu de Hoge Raad het cassatieberoep van Fortis heeft verworpen.

De Hoge Raad verwerpt de bezwaren die Fortis had opgeworpen na de uitspraak ‘wanbeleid' door de Ondernemingskamer (OK).

Zo gaat de Hoge Raad niet mee in het argument van Fortis dat de OK geoordeeld zou hebben op basis van kennis die alleen achteraf beschikbaar was. Der Hoge Raad laat ook weten dat Fortis als systeembank "een bijzondere en aangescherpte zorgplicht" had bij de overname van ABN Amro.


Steun in de rug
De bevestiging van wanbeleid door de Hoge Raad is een steun in de rug in die de VEB voert voor compensatie van beleggers die aanzienlijke verliezen hebben geleden in verband met het misleidende prospectus in 2007 en de misleidende communicatie van Fortis in 2008.

Daarmee staat vast dat beleggers zijn misleid en daardoor schade hebben geleden. In deze misleidingprocedure heeft de VEB onlangs , toen de rechter oordeelde dat de VEB extra bewijsmateriaal mag inbrengen in deze procedure.

Dat de Hoge Raad nu het wanbeleid bij Fortis bevestigt is andermaal goed nieuws voor gedupeerde Fortis-beleggers die nu al lange tijd wachten op genoegdoening.

De VEB bereidt zich voor op wederom een stevige strijd met Ageas (het voormalige Fortis) en de voormalig bestuurders en begeleidende banken.

Gerelateerde artikelen