VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Europese onrust over gedekte obligaties

De discussie over kapitaaleisen voor banken gaat door in Nederland. Intussen is op Europees niveau onenigheid ontstaan over andere bankenregelgeving. Het gaat om de status van gedekte obligaties. Dit kan ook gevolgen hebben voor het succes van het nog op te richten Nationaal Hypotheek Instituut.

Een van de nieuwe internationale regels voor banken is dat zij een zogenaamde liquiditeitsbuffer moeten gaan aanhouden.

Dit betekent in de praktijk dat ze voor 1 maand aan makkelijk verhandelbare bezittingen moeten hebben.

Op dit moment wordt gewerkt aan het vaststellen welke soort bezittingen kwalificeren als makkelijk verhandelbaar. De Europese bankautoriteit EBA publiceert hiervoor volgend jaar een voorstel.

Deense woede
Het ligt voor de hand dat staatsobligaties en bepaalde aandelen de hoogste status krijgen. Daarnaast zou het voor de hand liggen dat bepaalde gedekte obligaties kwalificeren.

De EBA heeft deze categorie in een eerste concept echter lager gewaardeerd dan staatsobligaties.

Daarmee heeft de organisatie zich de van de Deense bankensector op de hals gehaald. In Denemarken wordt namelijk bijna de hele hypotheekmarkt gefinancierd met behulp van gedekte obligaties.

De Deense stelling is dat als banken deze beleggingscategorie niet meer mee kunnen tellen in hun liquiditeitsbuffer dit grote gevolgen zal hebben voor de markt voor gedekte obligaties.

Op dit moment pakken Deense banken bijna de helft van de uitgegeven obligaties. De verwachting is dat andere investeerders het gat dat banken zouden moeten laten vallen niet op kunnen vangen.

Ongeloof
Ook in andere Europese landen is met ongeloof gereageerd op het voorstel van de EBA. Onder meer de Duitse en Noorse bankenorganisaties steunen de .

Dit is niet zo vreemd aangezien de markten voor met hypotheken gedekte obligaties in deze drie landen in de honderden miljarden euro's loopt.

En in Nederland 
De Nederlandse markt voor gedekte obligaties was eind 2010 ongeveer 40 miljard euro. Op een totale Nederlandse hypotheekschuld van bijna 700 miljard euro is dat niet veel.

De overheid heeft echter plannen voor de oprichting van een Nationaal Hypotheek Instituut. Het Deense financieringsmodel wordt daarbij vaak genoemd als blauwdruk. De uitgifte van een vorm van gedekte obligaties aan institutionele beleggers speelt in die plannen dan ook een centrale rol.

De gedachte is dat Nederlandse institutionele beleggers, lees: pensioenfondsen, geld steken in deze obligaties en dat buitenlandse beleggers daarna het goede voorbeeld volgen.

Voorspel
Natuurlijk is niet zeker dat de EBA haar zin krijgt en gedekte obligaties inderdaad een lagere status krijgen. Daarnaast zouden de Denen, Duitsers en Noren ook te vroeg moord en brand kunnen schreeuwen. Misschien valt het wel mee met de markt voor deze instrumenten.

Het lijkt er echter wel op dat een centraal onderdeel van het financieringsmodel van het Nederlandse NHI al onder vuur ligt terwijl het instituut zelf nog op de tekentafel ligt.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}