VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Belegger wil meer van accountant dan alleen algemene informatie

De accountant moet beleggers een bedrijfsspecifiek inkijkje bieden in de details van zijn cijfercontrole en de risico's die hij daarbij heeft opgemerkt. Dat vragen beleggers aan de vooravond van cijferseizoen 2014.

Een door de accountant geschoten röntgenfoto van een bedrijf.

Dat is waar beleggers behoefte aan hebben om een nauwkeuriger beeld te krijgen van kansen en risico's van een beursfonds.

Onderdeel van zo'n uitgebreidere controleverklaring zou in ieder geval moeten zijn dat de accountant daarin meer informatie geeft over zijn analyse van de levensvatbaarheid van het bedrijf (going concern in jargon).

Dat laat beleggersvereniging VEB weten in een brief aan de zes grootste accountantskantoren die de jaarrekeningen van in Nederland genoteerde bedrijven controleren.

Going concern
De boekencontroleur kan de jaarcijfers alleen op ‘going concern basis' aftekenen als hij ook daadwerkelijk een gedegen inschatting heeft gemaakt van de mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

Daarvoor moet de accountant zich bijvoorbeeld een beeld vormen van zogeheten ‘materiele onzekerheden' voor de continuïteit.

Voor beleggers is de mening van een accountant van groot belang. Maar het vertrouwen in de boekencontroleurs is geslonken na een stroom schandalen.

Recente beursechecs als SNS Reaal, Van der Moolen en InnoConcepts, die ondanks goedkeuringe van de accountant even later toch genationaliseerd (SNS Reaal) of failliet gingen, laten zien dat beleggers meer comfort nodig hebben dan zij tot nu toe krijgen.

Ook de Imtech-affaire wakkerde de roep om meer informatie van de accountant aan.

6- of 8+
De in het jaarverslag van een bedrijf opgenomen accountantsverklaring beslaat momenteel nog krap één A4'tje standaardtekst. Juridisch jargon met tekst die jaar in jaar uit hetzelfde is.

Zo'n verklaring zegt daarom weinig. Of de jaarrekening een 6- of een 8+ is, valt daaruit niet af te leiden. Terwijl daar veel licht tussen zit.

Om beleggers meer houvast te geven pleit de VEB voor een veelomvattendere controleverklaring die specifiek is toegesneden op het beursfonds.

Vanaf dit jaar zal een aantal beursfondsen meedoen aan een pilot voor een informatievere controleverklaring. Die pilot is een initiatief van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Inzicht in risico's
Behalve het continuïteitsaspect willen beleggers ook van de controlerend accountant
weten wat naar zijn mening de belangrijkste risicogebieden voor materiele afwijkingen in de jaarrekening zijn.

Dat kan de boekwaarde van de goodwill zijn, belastingaangelegenheden, de waardering van compensabele verliezen of mogelijke gaten in interne controles.

Ook zou de accountant de hem geboden ruimte beter moeten benutten door het informeren van beleggers over de reikwijdte van zijn controlewerkzaamheden en hoe hij heeft beoordeeld welke posten in zijn ogen een materiële invloed hebben op de jaarrekening (de toepassing van het concept van materialiteit).

Management letter
Dergelijke informatie ventileert hij wel al via zijn zogenaamde management letter. Maar die is gericht aan het bestuur en commissarissen en blijft afgeschermd voor beleggers.

Om die reden verzoekt de VEB dit jaar aan accountants ook om in de controleverklaring een overzicht te geven van zijn belangrijkste bevindingen tijdens de boekencontrole.

Een aantal beursfondsen, waaronder Bam en Sligro, bleek vorig jaar bereid enkele hoofdpunten uit die brief aan beleggers te melden. Imtech en Fugro gingen nog niet overstag.

Waarschuwen
Sinds vorig jaar zijn de eerste groene scheuten zichtbaar en is de accountant tijdens aandeelhoudersvergaderingen zichtbaarder.

Maar die presentaties bevatten nauwelijks ondernemingsspecifieke informatie.
Veel verder dan het oplepelen van zijn beroepsplicht en de algemene tekst van zijn accountantsverklaring komt hij daar niet, constateerde ook beroepsorganisatie NBA.

Corrigerend en waarschuwend optreden bij operationele tegenvallers, fraude of dreigende discontinuïteit. Dat vraagt het beleggend publiek van de accountant.

Een uitgebreidere controleverklaring kan bijdragen aan een mondigere accountant, een betere discussie in de aandeelhoudersvergadering en, indien nodig, een waarschuwingssignaal.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}