VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Valhelm vereist: SnowWorld aan vooravond van nieuwe emissie(s)

SnowWorld wil geld ophalen en werft nieuwe aandeelhouders onder zijn wintersportklanten.  Moeten zij inschrijven op de aandelenemissie of het bij het ski- en kaasfonduearrangement houden? Een checklist.

Beursnieuweling Snowworld zoekt geheel eigen wegen om van skiliefhebbers aandeelhouders te maken.

Zo ontvingen bezoekers van de skihallen in Landgraaf en Zoetermeer al een mail om de aanstaande aandelenuitgifte door het bedrijf onder aandacht te brengen.

Geïnteresseerden kunnen op 30 januari naar de skibaan in Zoetermeer, waar topman Koos Hendriks de toekomstperspectieven van het indoorskibanen-bedrijf uit de doeken zal doen.

Daarna krijgen potentiele beleggers gelegenheid om een uurtje te skiën "omdat wij het belangrijk vinden u ons product te laten beleven", aldus de prospectus, een document dat voor dergelijke aandelenuitgiftes verplicht is.

Hoe aantrekkelijk is het om in te stappen in Snowworld? Wij lazen de 122 pagina's tellende en beoordeelden het op tien punten.

SCORE
 
/ WAARDERING

Het uiteindelijke rendement voor een belegger is voor het grootste deel afhankelijk van de instapkoers. Hoe zit het met de uitgiftekoers van het aandeel SnowWorld?

SnowWorld wil maximaal 1,125 miljoen nieuwe aandelen uitgeven tegen een uitgiftekoers van minimaal 8 euro.

De aandelen handelen tegen zo'n 12,75 euro. Ten opzichte van deze beurskoers lijkt de voorziene uitgiftekoers aantrekkelijk.

Maar bij het nieuwe aantal uitstaande aandelen van 3,32 miljoen en een winst per aandeel (WPA) van 0,42 euro in 2013 (1,4 miljoen euro winst gedeeld door 3,32 miljoen aandelen =0,42 euro) betekent dit een waardering van minimaal 19 keer de winst. 

Dat lijkt niet echt goedkoop, maar vergelijkingsmateriaal ontbreekt; bedrijven die lijken op Snowworld zijn op de beurs niet te vinden.

Nieuwe groeiplannen moeten de stevige uitgiftekoers rechtvaardigen. Het bedrijf rekent voor dat  uitbreidingsplannen bij elkaar tussen de 98 en 122 miljoen euro zullen kosten. Gezien het huidige balanstotaal van SnowWorld van nog geen 60 miljoen euro mag dit plan met recht avontuurlijk genoemd worden.

Hoewel waarschijnlijk een deel van de projecten met leningen gefinancierd kan worden, zal de huidige netto-emissieopbrengst van maximaal 9,3 miljoen euro bij lange na niet voldoende zijn. Na deze emissie zullen er waarschijnlijk meer volgen.

De risicoparagraaf van de prospectus is duidelijk:
"Gezien de mogelijke omvang van deze plannen en de benodigde financiering kan het relatieve aandelenbelang van aandeelhouders fors verwateren" . Oppassen voor een stortvloed aan nieuwe aandelen dus.


VERDIENCAPACITEIT

Een analyse van beursintroducties in het verleden, en dan vooral die van eind jaren 90, leert dat het belangrijkste criterium voor succes is dat de onderneming een bewezen verdiencapaciteit heeft.

Bij SnowWorld is dat het geval. De koper van een aandeel is mede-eigenaar van één indoorwintersportlocaties in Landgraaf (5 skibanen) en één in Zoetermeer (3 banen) en kondigde eind januari de overname van een skibaan in Spaarnwoude aan.

De bezoekers van de skilocaties - inclusief bars, restaurants en een fitnesscentrum in Landgraaf - besteedden in 2013 voor 26 miljoen euro.

Hier blijft een bedrijfsresultaat (ebitda) van 8,5 miljoen euro en een nettowinst van een kleine 1,4 miljoen euro van over. De omzet blijft in de laatste drie jaar redelijk constant, maar het bedrijfsresultaat stond iets onder druk vanwege verbouwingen.

Het prospectus beschrijft verschillende risico's die voor druk op de resultaten kunnen zorgen zoals hogere energiekosten (nu ongeveer 2 miljoen euro en tot 2017 afgedekt), minder bestedingsruimte van consumenten door economische tegenwind en toenemende concurrentie.

Voor een belegger lijkt het vele male relevanter om in te schatten wat de slagingskans is van de uitbreidingsprojecten.


 BALANS

Hoge schulden maken een onderneming kwetsbaar. De balans van SnowWorld oogt niet al te degelijk.
Het eigen vermogen van 3,9 miljoen euro steekt mager af bij het balanstotaal van 57,9 miljoen euro (solvabiliteit: 6,7 procent).

Ook past het bedrijfsresultaat (ebitda) van 8,5 miljoen euro ruim 5 keer in de netto-schuld van 44,5 miljoen euro. De beursfondsen op het Damrak zitten zonder uitzondering vele malen ruimer in hun jasje. Ook na de emissie zullen de balansverhoudingen zwak blijven.

Ceo Hendriks wijst er op dat Ski-accommodaties nou eenmaal kapitaalintensief zijn en SnowWorld in de laatste jaren miljoenen euro's heeft afgelost. }

Maar helemaal overtuigend lijkt Hendriks niet: de prospectus meldt dat de emissieopbrengst volledig wordt gebruikt om schulden af te lossen.

Een deel van de aflossing gaat direct naar ceo Hendriks die 5 miljoen euro heeft uitgeleend aan SnowWorld.


ERVARING MANAGEMENT

Ceo Koos Hendriks was betrokken bij de oprichting van SnowWorld in 1996 en wist de onderneming in korte tijd tot een begrip in Nederland te maken.

In 2004 werd Hendriks, die tot voor kort grote angst had om in een skilift te stappen, verkozen tot ondernemer van het jaar.


DIVIDEND

Hoewel SnowWorld heeft aangegeven op termijn dividend uit te willen keren, lijkt hier gezien de ambitieuze investeringsplannen weinig ruimte voor in de komende jaren. Ook heeft het bedrijf strenge afspraken met de bank gemaakt die de ruimte om dividend uit te keren kunnen beperken.


FREEFLOAT EN ZEGGENSCHAP

Ceo Koos Hendriks bezit een kleine 1,9 miljoen aandelen van SnowWorld. Na de emissie zal Hendriks verwateren, maar nog altijd een meerderheidsbelang van 57 procent houden in de onderneming.

Dit kan zowel de zeggenschapspositie van andere aandeelhouders als de verhandelbaarheid van aandelen negatief beïnvloeden.


AANWENDING EMISSIEOPBRENGST

De emissieopbrengst wordt volledig gebruikt om schulden af te bouwen en het eigen vermogen te versterken. Eventuele volgende emissieopbrengsten zullen worden aangewend om nieuwe projecten te financieren.


 RISICOPROFIEL

De Nederlandse activiteiten hebben een bewezen verdienmodel. Maar de hoge schulden en gevaren bij uitbreidingsplannen in Parijs en Barcelona verhogen het risicoprofiel.

LEES OOK:

12 december 2013

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}