VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ECB-president Mario Draghi voegt eindelijk daad bij het woord

Na eerdere suggesties over radicale maatregelen kon ECB-voorzitter Draghi het niet langer maken het alleen bij beloften te houden. Hij gaat ingrijpen.

De ECB gaat nieuwe monetaire wegen bewandelen om de Europese economie in veilige haven te loodsen.

Een negatieve depositorente, gerichte leningen aan het MKB en voorbereiding tot de opkoop van schuldtitels zetten aandelenmarkten flink hoger.

Vorige maand hield ECB-voorman Drgahi zijn kruit nog droog omdat de centrale bank over meer data over met name de inflatieontwikkeling in het eurogebied wilde beschikken.

Nu de geldontwaarding afgelopen maand verder is teruggevallen tot slechts 0,5 procent komt Draghi in actie.

Overige actuele data over economische groei en werkloosheid geven aan dat het met de economie van het eurogebied maar niet wil vlotten.

Met zijn ‘management by speech' heeft Draghi de financiële markten aan een touwtje en de grootste gevaren voor de eurozone bezweert.

De kapitaalmarktrente in met name de Europese Periferie is flink gedaald en ook de euro is enkele procenten goedkoper geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Of dit laatste de verdienste is van Draghi of van de terugtredende Fed dan wel andere marktkrachten valt lastig te beoordelen.

Feit is echter wel dat met alleen woorden Draghi de economie niet uit het dal krijgt en ook het deflatiegevaar niet weet te keren.

Wat gaat de ECB nu doen?
In de eerste plaats wordt het tarief waartegen de banken zich bij de ECB kunnen herfinancieren, de refi- rente, verlaagd van het al historisch lage niveau van 0,25 procent tot 0,15 procent.

Deze stap was verwacht. De laatste renteverlaging dateert van november 2013 en toen wist Draghi daar de markten wel mee te verrassen.

Een tweede, veel onconventionelere en niet onomstreden maatregel is dat de ECB de depositorente heeft verlaagd van 0,00 procent naar 0,1 procent negatief.

Het gaat hier om het tarief waartegen banken overschotten kunnen stallen bij de ECB. Geen enkele grote centrale bank heeft zich hier eerder aan gewaagd.

Doel is banken te ontmoedigen geld op te potten en dit uit te lenen aan andere banken met tekorten waardoor de liquiditeiten via kredieten aan consumenten en bedrijven zo alsnog hun weg in de economie vinden.

Er bestaat evenwel de kans dat banken de misgelopen rente elders gaan halen, bijvoorbeeld in hogere leentarieven of lagere spaarrentes. Dat zou de kredietverlening ook kunnen schaden.

Verdergaande stappen
Naast deze maatregelen grabbelt Draghi verder in zijn gereedschapskist, waarmee hij hoopt de inflatie flink aan te jagen.

Zo worden eerder opgekochte staatsleningen van periferie landen niet langer via tegengestelde transacties gesteriliseerd. Dit ontslaat de betreffende banken van hun stortingsplicht bij de ECB, wat een verruimend effect op de geldhoeveelheid heeft.

Verder zal de centrale bank gerichte liquiditeitsvoorzieningen treffen aan banken met een looptijd (LTRO's) tot 2018 teneinde de kredietverlening aan met name het MKB, het hart van de Europese bedrijvigheid, te stimuleren.

We praten hier over een bedrag van circa 400 miljard euro dat tegen gunstig tarief beschikbaar komt. De ECB zal nauwgezet gaan controleren hoe de banken met deze kredieten omgaan.

Daarnaast is de ECB voorbereidingen aan het treffen voor het opkopen van zogeheten ‘Asset Backed' Obligaties, verknipte en verpakte bedrijfsleningen.

Eigenlijk is dit de meest vergaande stap, maar deze markt is in Europa echter beperkt van omvang.

Effecten afwachten
Het blijft de vraag of de ECB-maatregelen de problemen in het eurogebied kunnen verminderen.

Als het aan Draghi ligt zal de inflatie tegen eind 2016 weer richting de gewenst 2 procent moeten gaan, waarmee de negatieve deflatiespiraal afgewend zou zijn.

Of het zo zal gaan moet worden afgewacht. Een ding is wel zeker. Draghi heeft wederom niet teleurgesteld, ook een hele prestatie.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}