VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

17 juni 2014

Vier vragen over de beursintroductie van NN

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Nationale Nederlanden is teruggekeerd naar de beurs. Wat mag een belegger verwachten van het aandeel? Vier keer vraag en antwoord.

Na jaren van dringen bij de uitgang op het Beursplein 5 vinden ondernemingen nu ook weer de ingang.

Chemisch distribiteur IMCD kondigde recent een beursgang aan, en Nationale Nederlanden, nu onder de naam NN, komt ook weer terug naar de beurs.

Een aanzienlijk deel van aandelen wordt geplaatst bij verschillende institutionele beleggers.

Maar NN wil ook in haar aandeelhoudersbestand.

In het op dinsdag gepubliceerde prospectus, een verplicht informatiedocument bij beursgangen, van maar liefst 745 pagina's geeft NN een overzicht van de kansen en risico's van een belegging in het aandeel.

Wat moeten een belegger weten? Vier keer vraag en antwoord.

Is Nationale Nederlanden fair gewaardeerd?
De splitsing van verzekeraar NN is niet geheel vrijwillig voor ING. Het concern moest in ruil voor staatssteun een verplichte afslankkuur nemen, en de verkoop van NN is het sluitstuk van het transformatieproces.

Een partij die verplicht moet verkopen heeft een beroerde onderhandelingspositie. Dat blijkt ook een beetje uit de beoogde opbrengst van de emissie, die iets lager ligt dan waar analisten op hadden gerekend.

De prijsvork bedraagt 18,50 tot 22 euro per aandeel. ING verkoopt 70 miljoen aandelen, hetgeen een bedrag van tussen de 1,3 en 1,5 miljard euro moet opleveren.

Aangezien ING slechts 20 procent van de aandelen verkoopt wordt het totale verzekeringsbedrijf gewaardeerd tussen de 6,5 en 7,7 miljard euro.

Hoewel het lastig is verzekeringsbedrijven te vergelijken vanwege verschillende boekhoudregels oogt de waardering van NN niet buitensporig.

Zo is de geschatte opbrengstwaarde tussen de 44 en 52 procent van het eigen vermogen volgens de boeken van 14,75 miljard euro. Bij verzekeraars Aegon en Delta Lloyd - dat strengere boekhoudregels hanteert- ligt de ratio op respectievelijk 0,71 en 1,37.

Ook het dividendrendement ligt in lijn met die van de twee Nederlandse concurrenten.
NN is - na een eenmalige uitkering van 175 miljoen euro voornemens over boekjaar 2014 - vanaf 2015 tussen de 40 en 50 procent van de winst uit te keren.

Dit impliceert dat het dividendrendement ongeveer tussen de 4,4 en 5,2 procent zal bedragen, afhankelijk van de introductieprijs.

De aandelen van branchenoten Aegon en Delta Lloyd keren respectievelijk 3,5 en 5,5 procent uit.

Wat zijn de risico's van een belegging NN?
Een kleine 50 pagina's in het prospectus gaan puur over de risico's van een aandelenbelegging NN.

Van (verdere) vraaguitval voor levensverzekeringen tot rampspoed op financiële markten waardoor beleggingen verdampen, van ´langlevenrisico´ tot verkeerde aannames in waarderingsmodellen en van falende IT-systemen tot verandering van boekhoudregels. Het is maar een greep uit de tientallen risico's die worden beschreven in de paragraaf.

Een risico waar NN weinig woorden aan vuil maakt schuilt in de recente uitspraak van de advocaat generaal van het Europese Hof, die in het kort heeft gezegd dat de zorgplicht bij verkochte polissen in het verleden niet voldoende in acht is genomen.

Een definitieve uitspraak volgt op zijn vroegst eind dit jaar.

NN verkocht in het verleden een miljoen van dit soort verzekeringen, die nu te boek staan als woekerpolissen. Analisten vrezen dat NN een miljardenclaim boven het hoofd hangt.

Het prospectus is een stuk minder expliciet. "Onderdelen van ‘unit-linked'-polissen worden of kunnen vandaag of in de toekomst getest worden op verschillende juridische gronden. De financiële gevolgen die kunnen substantieel zijn voor NN ook qua reputatie. Maar we kunnen geen betrouwbare schatting maken van de impact", zo is in de prospectus te lezen.

Wat valt verder op?
Een ander opmerkelijk gegeven is naam van Hans Schoen die volgens het informatie-document commissaris zal worden bij het nieuwe beursgenoteerde bedrijf.

De voormalig partner van KPMG is berispt door de accountantskamer nadat de AFM klachten uitte over zijn controle werkzaamheden.

Er wordt Schoen verweten dat hij niet kritisch genoeg was op de vastgoedwaarderingen van taxateurs toen hij accountant van het Philips pensioenfonds was.

Hoewel van een veroordeling geen sprake is - het hoger beroep loopt nog - kiest het nieuwe beursfonds hier duidelijk voor een commissaris met een krasje op het blazoen.

Hoe kan ik inschrijven op de aandelen?

Dinsdag 17 juni is de periode om op de aandelen in te schrijven gestart. Deze periode eindigt 1 juli om 13:00 uur. Let wel op: brokers hanteren vaak een kortere termijn waardoor een belegger die op de stukken wil inschrijven er verstandig aan doet dit vroeg te doen.

Vervolgens wordt 1 juli de definitieve uitgifteprijs vastgesteld en zal een dag later de aandelen worden toegewezen. Vanaf die dag kan er ook in de aandelen gehandeld worden.

Op 7 juli krijgt een belegger de stukken bijgeschreven in het depot.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}