VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB in gesprek met Imtech over schikkingsfonds

De VEB is met Imtech in gesprek over een schikkingsfonds waaruit gedupeerde aandeelhouders compensatie zouden moeten ontvangen.

Technisch dienstverlener Imtech kwam begin 2013 in zwaar weer toen bleek dat falende controlesystemen en fraude in Polen en Duitsland leidden tot afschrijvingen van maar liefst 370 miljoen euro.

Een forse afwaardering van het aandeel Imtech was het gevolg.

Een emissie van 500 miljoen euro en de uitgifte van financieringsprefs van 30 miljoen waren noodzakelijk om Imtech overeind te houden. Het kostte diverse bestuurders en commissarissen hun positie, waaronder CEO Van der Bruggen en CFO Gerner.

Variabele beloningen
Op verzoek van de VEB maakte de onderneming met de genoemde oud-bestuurders de afspraak dat zij de ontvangen variabele beloningen over 2010 en 2011 terugbetalen aan Imtech.

Daarnaast betalen zij ook de waarde van de verkregen bonusaan- delen over de jaren 2010 tot en met
2012 terug.

Aansprakelijkheid

De VEB houdt Imtech en haar oud-bestuurders Van der Bruggen en Gerner aansprakelijk voor de schade die beleggers leden vanwege de fraude bij Imtech.

Voorts heeft de VEB accountant KPMG aansprakelijk gesteld nu de openingsbalans en jaarrekening over 2011 dienden te worden aangepast.

Beleggers hebben op deze jaarrekeningen en de accountantsverklaring vertrouwd toen zij hun Imtech aandelen kochten of aanhielden. Ten onrechte naar nu blijkt.

Schikkingsfonds
De VEB heeft Imtech verzocht de te- rugbetaling door Van der Bruggen en Gerner te reserveren voor compensatie aan gedupeerde aandeelhouders.

De VEB heeft geopperd dat Imtech een schikkingsfonds moet creëren bestaande uit een overzienbare bijdrage van haarzelf, de assuradeuren van de bestuurdersaansprakelijkheids- en fraudeverzekeringen, de accountant, de opbrengsten van fraude-incasso en warrants. De VEB is hierover met Imtech in gesprek.


LEES MEER:

21 augustus 2013

30 juni 2013

18 juni 2013

26 april 2013

23 april 2013

20 maart 2013

4 maart 2013

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}