VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog de nodige vraagtekens rond hervormingen accountant KPMG

Twee weken voor de rest van de beroepsgroep, lanceert accountant KPMG een plan van aanpak om het vertrouwen van de markt terug te winnen. Over de invulling bestaat nog onduidelijkheid. Net als over mogelijke compensatie van gedupeerde beleggers.

Het accountantskantoor het bestuursmodel en beloningsbeleid. Het geteisterde KPMG zet daarmee een eerste stap naar herstel van de eigen geloofwaardigheid.

De maatregelen zijn een stap in de goede richting maar of het genoeg is om het vertrouwen van de markt en beleggers terug te winnen blijft de vraag.

Externe commissarissen
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de veranderingen die binnenkort worden doorgevoerd binnen de raad van commissarissen, het orgaan dat toezicht houdt op en verantwoordelijk is voor de benoeming en beloning van de raad van bestuur.

De raad van commissarissen van KPMG zal voor het grootste deel uit externe leden gaan bestaan. Maar onduidelijk is vooralsnog hoe deze commissarissen zullen worden benoemd en ontslagen.

Als de aandeelhouders of partners van KPMG het mandaat krijgen om externe commissarissen weg te sturen dan ontstaat een onwenselijke situatie. Het ligt eerder voor de hand dat toezichthouder AFM haar goedkeuring dient te geven aan benoeming en ontslag.
  D-day voor accountantssector
-Eind september kom de AFM met een onderzoek naar het functioneren van de verschillende accountantskantoren.

-De conclusies van een vorig onderzoek, waarbij geen namen en rugnummer werden genoemd, waren ronduit vernietigend voor de beroepsgroep.

-Eind september presenteren de accountants ook hun eigen hervormingsplannen.

-Daar is alle reden toe. Als accountants niet zelf met serieuze stappen komen, zal de politiek hard ingrijpen.

-Die plannen zijn eerder deze week deels uitgelekt en liggen in de lijn met de maatregelen die KPMG heeft aangekondigd.

Beloning
Ook bij veranderingen op het gebied van beloningen zijn kanttekeningen te plaatsen. Het bestuur van KPMG, bestaande uit partners, kan voortaan maximaal 10 procent van hun vaste salaris als bonus ontvangen. Winstuitkeringen zijn verleden tijd voor bestuurders.

De beloning van KPMG-partners wordt gekoppeld aan een prestatiemeting waarin "het realiseren van kwaliteitseisen, de motivatie van medewerkers en klanttevredenheid centraal staan.

Het niet voldoen aan deze kwaliteitsnormen kan leiden tot inhouding op het individuele winstaandeel."

Ook wordt een clawback-regeling. Bij aantoonbaar verwijtbaar handelen zien KPMG-partners een deel van de aan hen uitgekeerde winst ingehouden worden.

KPMG legt niet uit hoe deze clawback precies zal gaan werken. Zo is de vraag wat met het teruggehaalde vermogen zal worden gedaan. KPMG zal daarover helderheid moeten verschaffen.

Meer algemeen valt op dat het verdienmodel van accountants na deze veranderingen hetzelfde blijft. Zij krijgen nog steeds betaald door de onderneming waarvan zij de boeken moeten controleren.

In het verleden heeft dit ertoe geleid dat veel jaarrekeningen ten onrechte goedgekeurd zijn.

Meer stappen nodig
Beoogd bestuursvoorzitter Jan Hommen van KPMG laat bij de presentatie van de nieuwe regels weten "grote stappen" te willen zetten om "een nieuwe toekomst" te bouwen. "Voor onze klanten, voor de samenleving en voor onze mensen."

Als KPMG dit serieus meent, moet ze ook gedupeerde aandeelhouders tegemoet komen. Compensatie van beleggers moet onlosmakelijk deel uit maken van de plannen van KPMG om met een schone lei te beginnen.

Onder het controlerend oog van KPMG hebben beleggers in SNS en Imtech veel schade geleden door fraude, malversaties en misleiding. Bij Ballast Nedam en SBM Offshore greep de KPMG accountant niet in bij omkopingsschandalen.

Bij de concurrenten van KPMG is het niet anders. Eerder dit jaar kreeg de voormalige bestuursvoorzitter van Deloitte een waarschuwing van de accountantskamer wegens niet-integer handelen.

Imtech
Bij Imtech tekende een KPMG-accountant jaren de goedkeurende verklaring, daarmee diverse signalen negerend over de zwakke interne controle bij Imtech.

Toen de fraude bij Imtech uiteindelijk aan het licht kwam kreeg KPMG de opdracht deze in detail te onderzoeken. Daarmee verdiende het kantoor 10 miljoen. Beleggers willen dat KPMG dit geld terugstort aan de onderneming. Ook zal KPMG de Imtech-beleggers schadeloos moeten stellen.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}