VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AFM en curator kritisch op rol Deloitte bij failliet beursfonds Innoconcepts

Accountant Deloitte is tekort geschoten bij de controle van de Innoconcepts-jaarrekeningen, zo concluderen AFM en de curator van het concern.  Beleggers wachten op actie van de curator en de FIOD.

Bijna vier jaar na het faillissement van Innoconcepts zijn nog tal van partijen bezig om te zien waar en hoe het mis heeft kunnen lopen bij het voormalige uitvindersbedrijf.

Dit najaar zal meer duidelijkheid moeten brengen. Dan volgt het verslag van het onderzoek naar de gang van zaken bij Innoconcepts dat curator Louis Deterink heeft uitgevoerd.

Zo is er sprake van verdachte financiële transacties tussen enkele beleidsbepalers, waarbij vele miljoenen aan de onderneming zijn onttrokken. Dat heeft verstrekkende financiële consequenties gehad voor de aandeelhouders.

Door het faillissement van InnoConcepts hebben aandeelhouders aanzienlijke schade geleden. Halverwege 2007 was het bedrijf nog goed voor een beurswaarde van zo'n 385 miljoen euro. Eind 2010 was daar niets meer van over.

Kritiek op accountant
Nog voor verschijning van het eindverslag van de curator is in ieder geval duidelijk dat accountant Deloitte de nodige kritiek zal krijgen op zijn controlewerkzaamheden bij Innoconcepts.

Dat meldt Deloitte zelf in het onlangs verschenen Transparantieverslag. De accountant schrijft het onderzoeksrapport van de curator in concept te hebben ingezien. Deze voorlopige bevindingen "zijn kritisch ook aan het adres van de accountant. Wij zullen daar binnenkort op reageren waarna de curator zijn rapport zal afronden".

Deloitte was sinds 2005 tot aan het faillissement de externe accountant van InnoConcepts en heeft de (geconsolideerde) jaarrekeningen over de boekjaren 2005 tot en met 2009 telkens van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien, zonder gewag te maken van dubieuze financiële constructies.

AFM
Ook blijkt toezichthouder AFM zich te hebben verdiept in de door Deloitte goedgekeurde jaarrekeningen van Innoconcepts.

Deloitte schrijft in het eigen transparantieverslag dat de AFM de controledossiers behorend bij deze jaarrekeningen opgevraagd: "De AFM heeft kritische bevindingen ten aanzien van enkele afzonderlijke onderdelen van de controle gemaakt en het onderzoek afgerond zonder verdere maatregelen".

Onduidelijk is waarom de AFM geen sancties heeft laten volgen.

Afwachten

Voor beleggers is het wachten op het definitieve verslag van curator Deterink om te zien wie zij aansprakelijk kunnen stellen voor de door hen geleden schade.

Ook fiscale opsporingsdienst FIOD zal met interesse het verslag afwachten. De dienst heeft, na aangifte door de VEB, aandacht besteed aan de zaak Innoconcepts. Eerder legde de FIOD zelfs beslag op het Innoconcepts-dossier van de curator, zo blijkt uit diens faillissementsverslag.

Accountants onder vuur
Na Ahold en Vestia is Innoconcepts het volgende debacle voor Deloitte. Volgende week zullen de accountantsorganisaties hun plannen presenteren hoe zij dergelijke debacles in toekomst willen voorkomen.

Ook de AFM zal volgende week op kantoorniveau rapporteren over de kwaliteit accountantscontrole in 2012.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen