VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

23 september 2014

Terugkoopbod ASR obligaties: Accepteren of niet?

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Verzekeraar ASR wil oude obligaties met een hoge couponrente vervroegd terugkopen. Waarom zouden beleggers hun stukken aanbieden? Of waarom niet?

maakte ASR bekend twee eeuwigdurende, achtergestelde obligaties terug te willen kopen. In totaal hebben de leningen een nominale waarde van ruim 400 miljoen euro.

De verzekeraar zegt de stukken uit de markt te willen vissen omdat deze onder nieuwe regelgeving niet meer tot het kernkapitaal gerekend mag worden en daardoor minder aantrekkelijk is voor de verzekeraar.

Het geld om de leningen af te lossen haalt ASR op door uitgifte van een nieuwe serie obligaties.

Wat staat beleggers te doen? Een paar vragen beantwoord.

Om welke obligaties gaat het?
ASR heeft een bod gedaan op de eeuwigdurende achtergestelde leningen ASR NL 10% 2009 en ASR NL 7.25% 2009 obligatie.

Beide leningen zijn ook op de beurs verhandelbaar en terug te vinden onder ISIN-codes NL0009213545 en NL0009213552.

Wat betekent dat ook alweer: eeuwigdurende achtergestelde obligaties?
Dat zijn leningen zonder vastgestelde einddatum. De obligatie keert periodiek een vaste rente uit, een vast percentage van het nominale bedrag van de hoofdsom.

Echt eindeloos blijven eeuwigdurende obligaties overigens lang niet altijd bestaan. Vaak wordt in het prospectus bij uitgifte al een of meerdere data genoemd waarop de uitgevende instelling de lening kan terugkopen.

Achtergesteld is de lening omdat de obligatiehouder in geval van faillissement later voor terugbetaling in aanmerking komt dan reguliere schuldeisers (maar nog voor aandeelhouders). Vanwege dit wat hogere risico bieden de obligaties doorgaans een wat hogere rente.

Waarom zou ik mijn achterstelde obligatie verkopen aan ASR?
De obligaties bieden behoorlijk hoge jaarlijkse rentevergoedingen van respectievelijk 10 procent en 7,25 procent. Dat maakt ze populair, waardoor de koers van de obligaties op de beurs gestegen is tot ver boven de uitgifteprijs van 100%.

De 10 %-obligatie heeft nu een koers van 132 procent ten opzichte van de prijs bij uitgifte, de 7,25 %-variant noteert op 118 procent ten opzichte van nominaal.

Beleggers die nu hun stukken verkopen aan ASR krijgen die opgelopen waarde plus de reeds opgelopen rente. Daarmee hebben ze afgelopen jaren een mooi rendement gehaald.

Tel maar uit: voor de 10 procent-obligatie zouden beleggers bij verkoop nu ongeveer 1320 euro (132 procent over de ingelegde 1000 euro) ontvangen voor een obligatie van 1000 euro. Daar komt nog in totaal ruim 500 euro aan couponrente bij over de afgelopen jaren. Dat maakt dat op een inleg van 1000 euro na ruim vijf jaar circa 1916 euro wordt ontvangen, een fraai rendement.

In 2019 heeft ASR volgens de voorwaarden van deze obligatie de mogelijkheid de stukken terug te kopen tegen de nominale waarde (1000 euro dus). Beleggers die dit zouden afwachten en dus niet ingaan op het bod van ASR lopen daarmee een stuk koerswinst mis. Zij ontvangen uiteraard wel nog een paar keer de jaarlijkse rente.

Toekomstige renteopbrengsten verdisconteerd met het koersverlies door aflossing op nominale waarde betekent dat de obligatie de komende jaren een rendement zal opleveren van iets meer dan drie procent - om precies te zijn 3,30 procent voor de 7.25% ASR obligatie en 3,12% voor de 10% ASR NL obligatie. Dat is een stuk lager dan in eerdere jaren.

Dat lijkt dan duidelijk. Aanbieden toch?
Zo eenvoudig ligt dat niet. Misschien loopt de koers van de obligaties komende tijd nog wel verder op. Er zullen immers ongetwijfeld mensen ingaan op het bod waardoor het aanbod lager wordt.

Bij gelijkblijvende vraag van beleggers naar deze obligatie met hoge couponrente en redelijke zekerheid - ASR is immers nog steeds eigendom van de Nederlandse Staat- zal dat een koersopdrijvend effect hebben.

Ook is het niet zeker dat ASR in 2019 gebruik maakt van de vervroegde aflossingsmogelijkheid. Op dit moment lijkt het waarschijnlijk dat ASR dat wel zal doen, maar wie kan de situatie op de financiële markten over vijf jaar voorspellen?

Misschien heeft de verzekeraar dan wel niet het geld om de lening terug te kopen. Obligatiehouders kunnen dan nog langer genieten van een hoge coupon, hoewel die iets lager zal zijn dan het nu uitgekeerde percentage. (ASR zal dan de couponrente op een iets andere manier gaan berekenen; zie kader).

 Coupon na 2019
-Het is zeer aannemelijk dat ASR in 2019 de twee obligaties vervroegd zal aflossen en dus de obligatiehouders terugbetaalt die nu niet aanbieden.

-De renteverplichtingen zijn immers hoog voor de verzekeraar.

-Mocht dit om wat voor omstandigheden niet gebeuren dan volgt vanaf 2019 een andere berekening van de couponrente voor de 10%-obligatie.

-De 10%-obligatie keert dan jaarlijks 9,705% uit plus de rente op drie maands euribor. Die laatste bedraagt nu ongeveer 0,08%.

-De 7,25%-obligatie blijft eenzelfde coupon uitkeren na 2019.

Dan is er nog een kanttekening te plaatsen. Mensen die ingaan op het bod en het ontvangen geld niet direct nodig hebben zullen dit weer willen beleggen.

Door de lage rentestanden is het nog niet zo gemakkelijk om drie procent of meer te ontvangen op een veilige belegging met quasi-staats-garantie.

Een spaardeposito met een looptijd van vijf jaar levert momenteel maximaal 2,4 procent op, minder dus dan aan rendement te behalen valt in de komende jaren op de ASR-obligaties.

Een deposito is tussentijds bovendien niet kosteloos te beëindigen, de obligatie is goed verhandelbaar op de beurs.

Dat wordt dus afwegen. Hoe lang heb ik nog de tijd?
Beleggers hebben tot uiterlijk 25 september 2014 17:40 uur de tijd om zich aan te melden.

Maar let op! Banken en brokers kunnen een kortere aanmeldperiode aanhouden voor hun klanten. De resultaten van het opkoopbod worden op 26 september bekend gemaakt.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}