VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Imtech-schikking uitgelegd

De VEB heeft een akkoord gesloten met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Een aantal belangrijke vragen over de bereikte schikking beantwoord.

1.Wat is de achtergrond van deze schikking?
Begin februari 2013 kwam met een daverende klap een einde aan het zelf gecreëerde beurssprookje van Imtech.

De technisch dienstverlener moest bekendmaken dat de grootste order ooit, een Pools pretpark, was uitgedraaid op een fiasco. De berichten over fraude leverden beleggers honderden miljoenen aan koersverlies op.

2.Wie betaalt de schadevergoeding aan gedupeerde aandeelhouders?
Controlerend accountant KPMG en de aansprakelijkheidsverzekeraar van Imtech dragen het leeuwendeel bij aan het schikkingsfonds. Ook de teruggestorte bonussen van de voormalige Imtech-bestuurders komen ten goede aan gedupeerde aandeelhouders.

Door deze transacties zal de financiële impact van de schaderegeling zeer beperkt zijn voor Imtech en de huidige aandeelhouders.

3.Wie komen in aanmerking voor compensatie?
Compensatie is voorbehouden aan VEB-leden die Imtech-aandeelhouder waren bij het slot van de beurs op 1 februari 2013.

4.Hoeveel compensatie kunnen gedupeerde Imtech beleggers verwachten?
Imtech beleggers die op 6 oktober 2014 reeds VEB-lid waren kunnen naar verwachting ongeveer 1 euro per aandeel (van 1 februari 2013) compensatie ontvangen.

Imtech beleggers die op 6 oktober 2014 nog geen VEB-lid waren, kunnen maximaal de helft, dus maximaal 0,50 euro per aandeel (van 1 februari 2013), ontvangen. Daarvoor moeten zij wel voor uiterlijk 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden.

De definitieve hoogte van de compensatie per aandeel is afhankelijk van het aantal ingediende claims. Lidmaatschap is vereist tot de compensatie is uitbetaald.

5.Ik had op 1 februari 2013 nabeurs aandelen Imtech, maar ben geen lid, kan ik alsnog lid worden?
Nee, de VEB-actie Imtech is gesloten voor nieuwe leden. Imtech beleggers hadden tot 7 februari 2015 de mogelijkheid om VEB-lid te worden teneinde in aanmerking te kunnen komen voor compensatie.

6.Ik ben Imtech belegger en was al voor 7 oktober 2014 VEB-lid, maar heb mij nog niet gemeld als deelnemer aan de actie Imtech. Kan dat alsnog?
Ja, dat kan. Als u lid bent van de VEB kunt u zich kosteloos aanmelden als deelnemer aan de actie Imtech. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. als deelnemer aan de actie Imtech.

7.Moeten beleggers VEB-lid blijven om in aanmerking te komen voor compensatie?
Ja, het lidmaatschap is vereist tot de compensatie is uitbetaald. Deze vindt in twee termijnen plaats: een voor eind 2015 en een voor eind 2018.

8.Waarom heeft de VEB alleen een schikking getroffen voor haar leden?
De VEB is een vereniging. Onze leden maken het mogelijk om alle activiteiten, waaronder het voeren van collectieve acties, te ontplooien. Daarom richt de VEB zich in de eerste plaats op de belangen van haar leden.

9.Ook na 4 februari 2013 was het leed van Imtech beleggers nog niet geleden. Waarom worden de verliezen na deze datum niet vergoed?
Juridisch was de positie van gedupeerde het sterkste voordat het debacle naar buiten kwam. Schade na 4 februari was in veel mindere mate toe te rekenen aan Imtech of KPMG.

10.Hoe is de verdeling tussen compensatie in 2015 en 2018?
Naar verwachting zal de eerste betaling hoger zijn dan de tweede, maar de mate waarin wordt pas in de komende jaren duidelijk.

11.Is het vereist om de aandelen Imtech in portefeuille houden om deel te nemen aan de schikking?
Nee, dat is niet nodig. Het gaat erom dat u op 1 februari 2013 nabeurs aandelen Imtech in portefeuille had. Wel raden wij u aan om de bewijsstukken van uw transacties goed te bewaren.

12.Komen beleggers in afgeleide producten op Imtech-aandelen ook in aanmerking voor compensatie?
Nee, de VEB heeft alleen een schikking bereikt voor Imtech aandeelhouders. In de regel beperken compensatieregelingen zich tot aandelenbeleggers. Dat is in dit geval niet anders, afgeleide producten zijn immers niet door Imtech zelf uitgegeven.

13.Hoe toon ik aan dat ik de aandelen Imtech op 1 februari 2013 nabeurs in portefeuille had, ik heb alleen de transactiebewijzen?
Uw bank, waarbij u de aandelen Imtech op deze datum in portefeuille had, kan een dergelijk bewijsstuk verstrekken.

14.Wat moet ik nu doen?
In de komende maanden volgen details over de wijze waarop particuliere beleggers hun claim kunnen indienen. Wij raden u dan ook aan om de informatie over de afwikkeling van de Imtech-schikking in beleggingsmagazine Effect en op de VEB-website goed in de gaten te houden.

15.Kan de VEB mijn claim indienen?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Om in aanmerking te komen voor compensatie dient iedere kwalificerende Imtech-belegger zelf een claim in te dienen.

In de komende maanden volgen details over de wijze waarop particuliere beleggers hun claim kunnen indienen.

16.Ik ontvang iedere week een nieuwsbrief van de VEB. Ben ik dan automatisch lid van de vereniging?
Nee, ook niet-leden kunnen de nieuwsbrief ontvangen. U bent daarmee niet automatisch lid van de VEB. Voor informatie over de voordelen van een VEB lidmaatschap: klik hier.

17.Hoeveel compensatie ontvang ik?
De definitieve hoogte van de compensatie per aandeel is afhankelijk van het aantal ingediende claims. De verwachting is dat huidige VEB leden ongeveer 1 euro per aandeel (van 1 februari 2013) compensatie ontvangen,  latere toetreders maximaal 0,50 euro.

18.Is de compensatie niet te laag, ik heb immers een groter verlies op mijn Imtech belegging geleden?
De VEB vindt de schikking redelijk en verdedigbaar, maar het is aan iedere belegger zelf om hierover te beslissen.

Wie niet akkoord gaat met de schikking, staat het vrij zelf andere rechtswegen te bewandelen. De VEB kan en mag daarin geen ondersteuning bieden.