VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB heeft een akkoord getroffen met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders.

Deze Imtech-beleggers krijgen een vergoeding voor de forse schade die ze vorig jaar leden als gevolg van fraude en gebrekkige controlemechanismes bij het bedrijf.

Om voor compensatie in aanmerking te komen moeten beleggers zich als lid bij de VEB hebben aangesloten en Imtech-aandeelhouder zijn geweest bij het slot van de beurs op 1 februari 2013.

Dat was de laatste handelsdag voordat Imtech forse afwaarderingen moest melden door malversaties bij een opdracht die zou moeten resulteren in een Pools pretpark.

Bijdrage
Controlerend accountant KPMG en de aansprakelijkheidsverzekeraar van Imtech dragen het leeuwendeel bij aan het schikkingsfonds. Ook de teruggestorte bonussen van de voormalige Imtech-bestuurders komen ten goede aan gedupeerde aandeelhouders.

Door deze transacties zal de financiële impact van de schaderegeling zeer beperkt zijn voor Imtech, waarmee niet alleen de belangen van gedupeerde, maar ook van alle huidige aandeelhouders zijn gediend.

VEB-directeur Paul Koster toont zich tevreden met de schikking: "Ik ben blij dat Imtech gedupeerde beleggers op financieel verantwoorde wijze tegemoet kan komen, zodat de onderneming de blik op de toekomst kan richten.

Het is lovenswaardig dat ook KPMG als controlerend accountant haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Ik wil de leden van onze vereniging bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Eens te meer blijkt het te lonen om lid te zijn van de VEB."


Voor wie?
Compensatie is voorbehouden aan VEB leden. Zij die dit op 6 oktober 2014 nog niet waren, kunnen alsnog voor het lidmaatschap kiezen, maar ontvangen dan maximaal de helft.

De definitieve hoogte van de compensatie per aandeel is afhankelijk van het aantal ingediende claims.

De verwachting is dat huidige VEB leden ongeveer 1 euro per aandeel (van 1 februari 2013) compensatie ontvangen, dus latere toetreders maximaal 0,50 euro.

Het VEB lidmaatschap is vereist tot de compensatie is uitbetaald. Deze vindt in twee termijnen plaats: een voor eind 2015 en een voor eind 2018.

In de komende maanden volgen details over de wijze waarop particuliere beleggers hun claim kunnen indienen.