VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vastgoedbeleggers hoeven niet meer te vrezen voor massa's nieuwe aandelen

Vastgoedfonds NSI stond in zijn recht toen het vorig jaar een groot aandeel nieuwe aandelen tegen fikse korting uitgaf aan grote beleggers en daarbij particuliere aandeelhouders passeerde. Maar in de toekomst zal dit niet meer voorkomen.

Dat is het gevolg van een rechterlijke uitspraak en een wijziging in de statuten van het beursgenoteerde vastgoedfonds NSI.

NSI gaf een jaar gelden onderhands voor 300 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit. Alleen institutionele beleggers mochten inschrijven op deze nieuwe stukken die tegen een zeer aantrekkelijke prijs te krijgen waren, 30 procent onder de beurskoers.

Particuliere aandeelhouders van NSI werden van deze emissie uitgesloten en werden daardoor dubbel benadeeld. Niet alleen konden ze niet profiteren van de ‘goedkope', met korting te verkrijgen aandelen, ook zagen zij hun belang in de onderneming fors afnemen.

NSI verdubbelde met deze actie het aantal uitstaande aandelen, waardoor particuliere aandeelhouders hun belang ongeveer zagen halveren. Dat leidde tot veel woede onder deze beleggers die bij NSI traditioneel een trouwe en grote groep vormen. De helft van alle aandelen van NSI is in handen van particulieren, een uitzonderlijk hoog percentage.

Beleggersvereniging VEB verzocht de rechter namens beleggers om deze onderhandse aandelenplaatsing als onrechtmatig te bestempelen. De rechter heeft woensdag dat dit niet het geval is. NSI mocht volgens de eigen statuten én de wet een dergelijke grote emissie met dito korting entameren.

De rechter heeft daarbij slechts terughoudend getoetst of NSI alle in aanmerking komende belangen naar redelijkheid en billijkheid heeft afgewogen en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Het goede nieuws
Naast deze teleurstellende uitspraak voor beleggers is er ook goed nieuws: in de toekomst zal het niet meer voorkomen dat vastgoedfondsen als NSI en Vastned hun aandeelhouders kunnen confronteren met een stortvloed aan nieuwe aandelen.

Tijdens een vergadering met aandeelhouders in december zal NSI de statuten wijzigen waardoor het fonds maximaal tien procent aan extra aandelen mag uitgeven (plus tien procent in geval van een fusie of overname). Een verdubbeling van het aandelenkapitaal, zoals vorig jaar plaats vond, is dan verleden tijd.

Het blijft wel mogelijk om extra aandelen uit te geven tegen een behoorlijke korting. Dat is voor aandeelhouders iets om rekening mee te houden.

Vooral bedrijven in problemen zullen alleen nieuw geld van beleggers kunnen krijgen via uitgifte van nieuwe aandelen als ze fikse kortingen geven. Als particuliere beleggers hierbij worden gepasseerd betekent dat een extra beleggingsrisico.
Gerelateerde artikelen