VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB vraagt TomTom om opheldering over ‘verdwenen' persbericht

Eind oktober verscheen op de Duitstalige website van TomTom een bericht over een contract van de navigatieproducent met Volkswagen. Korte tijd later verdween de mededeling. De VEB vroeg namens beleggers om opheldering.

"TomTom heeft geen meerjarige overeenkomst gesloten met Volkswagen inzake TomTom Traffic."

Dat was de reactie van een woordvoerder van TomTom op maandag 3 november na vragen van Nederlandse media.

De ontkenning volgde op een bericht dat een paar dagen eerder op de Duitstalige website van TomTom verscheen.

In die verklaring maakte de navigatieproducent melding van een overeenkomst met Volkswagen over de levering van verkeersinformatie aan minstens 2 miljoen wagens.

TomTom-topman Harold Goddijn wordt in het bericht geciteerd en onderschrijft het belang van de samenwerking. Hij toont zich "zeer verheugd met dit belangrijke partnerschap."

Weg
Op de "officiële" corporate website van TomTom verschijnt het bericht niet en ook op de Duitse dochtersite is de mededeling snel weer verdwenen. Maar de achterliggende informatie is daarmee niet weg.

Diverse Duitse nieuwswebsites hebben het bericht overgenomen en op beleggersfora wordt druk gespeculeerd over achtergrond en consequenties van de deal tussen Volkswagen en TomTom. De discussie onder volgers van het beursfonds verschuift al snel naar mogelijke verklaringen voor de schielijke intrekking van de mededeling.

Ook analisten gaan aan de haal met het nieuws uit Duitsland. SNS-analist Martijn den Drijver noemt het contract met Volkswagen "a great win". Opvallend is dat de SNS-analist het over een overeenkomst voor vier jaar heeft. Die looptijd staat niet vermeld in het oorspronkelijke Duitstalige TomTom-bericht.

Opheldering
De VEB heeft, onder meer naar aanleiding van vragen van beleggers. De beleggersvereniging wil graag weten hoe het kan dat er persberichten onbedoeld publiek worden en wat TomTom gaat doen om zaken als deze in de toekomst te vermijden.

In aanloop op schriftelijke beantwoording van de vragen van de VEB geeft TomTom-woordvoerder Taco Titulaer telefonisch alvast tekst en uitleg. De publicatie op de Duitstalige website wijt hij aan "menselijk falen".

Titulaer laat weten dat TomTom, ten tijde van het per ongeluk verstuurde bericht, in afrondende onderhandeling was met Volkswagen over levering van verkeersinformatie. Maar een getekend contract was er nog niet, waardoor het TomTom niet was toegestaan om de samenwerking naar buiten te brengen.

Toen dit nieuws abusievelijk toch in de openbaarheid kwam voelde de onderneming zich niet genoodzaakt dit publiekelijk te corrigeren via een persbericht. Individuele beantwoording van vragen van analisten, beleggers en media zou afdoende moeten zijn.

Geen plicht
Het is de normale gang van zaken om een fout te herstellen via een persbericht, zo laat zegsman Titulaer weten. Maar in dit geval is de noodzaak tot die maatregel volgens TomTom door de realiteit ingehaald.

De tegenwerping dat TomTom verplicht is alle beleggers tegelijk te informeren doet Titulaer af als een mening, waarmee de VEB zich beter tot toezichthouder AFM kan wenden.

De VEB zal namens beleggers contact opnemen met de AFM om de handelwijze van TomTom te toetsen.

Om de onderneming én beleggers te helpen stuurt de VEB op korte termijn een exemplaar van de AFM-brochure naar het hoofdkantoor van de navigatieproducent.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen