VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vier keer slecht en vier keer goed nieuws uit Griekenland

De Griekse aandelenbeurs is weer in vrije val en de rente op staatsobligaties schiet omhoog. De Griekse crisis is dus weer terug in het nieuws. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel wat er uit Griekenland komt.

Griekenland worstelt met een nieuwe politieke crisis.

Het parlement lijkt niet in staat een nieuwe president te kiezen wat zou kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen, een extreem-linkse regering en uiteindelijk een Grieks vertrek uit de euro.

Dit scenario heeft op de financiële markten tot flinke onrust geleid. In een kleine week is de beurs van Athene met ongeveer 20 procent gezakt. De rente op tienjaars staatsobligaties is gestegen tot boven de 9 procent.

Toch is het niet een en al slecht nieuws wat uit Griekenland komt. Er gaan ook dingen wel goed. Vier keer slecht en vier keer goed nieuws uit Griekenland.

1. Politieke onzekerheid is er en blijft
Op het hoogtepunt van de eurocrisis struikelde Griekenland van verkiezing naar verkiezing. De afgelopen anderhalf jaar leek het of er wat rust aan het politieke front was gekomen.

Die illusie is nu wreed verstoord. Het lijkt erop dat onzekerheid over de koers van de Griekse regering een gegeven is en blijft.

2. De schuldenberg groeit alleen maar
De Griekse schuldenberg is in 2013 geherstructureerd. Het was de formeel de bedoeling dat Griekenland hiermee een nieuwe start zou maken.

Dit leek op voorhand al niet houdbaar en de ontwikkelingen sinds de herstructurering staven die aanname. De Griekse schuld is opgelopen naar 175 procent van het bbp.

3. De overheidsfinanciën zijn alleen op papier op orde
De Griekse regering heeft formeel een overschot op de begroting als rentebetalingen buiten beschouwing blijven. Dit is echter te danken aan . Een kapitaalinjectie voor de banken wordt dit jaar niet meegeteld.

Daarnaast die Grieken hebben. De totale schuld is opgelopen tot meer dan 70 miljard euro Het ligt voor de hand dat deze voor een groot deel oninbare schulden wel worden geteld als inkomsten.


4. De onrust op financiële markten is al een tijdje aan de gang

Deze week heeft Griekenland weer de pagina's van de internationale kranten gehaald, maar eind oktober was er ook al grote onrust. De Atheense index zakte toen bijna 30 procent. De beurs zit dus duidelijk in een neerwaartse trend.

Dan het goede nieuws.

1. De economie groeit
Dit najaar bleek dat Griekenland de. De economie groeit en het IMF verwacht dat de groei volgend jaar zal versnellen naar 2,9 procent. Ook de werkloosheid zal volgens het fonds gaan dalen.

2. Beursdaling gaat vooral over financiële aandelen
De Atheense beurs bestaat voor een belangrijk deel uit financiële aandelen. Dit soort effecten zijn extra gevoelig voor politieke onrust. Dit vertekent de omvang van de koersdaling.

3. Er is nog geen sprake van besmetting naar andere landen
De Atheense beurs is in een paar dagen tijd 20 procent gezakt. De rente op tienjaarsobligaties is tegelijkertijd ruim 2 procentpunt gestegen.

Deze dalingen hebben echter nog geen navolging gekregen in andere zuidelijke eurolanden, wat tijdens de eurocrisis wel gebeurde.

4. Deze crisis schudt investeerders wakker
Griekse staatsobligaties zijn vanaf medio 2012 hard opgelopen. De rente op tienjaars obligaties stond begin dit jaar rond de 6 procent. Dit ondanks dat Griekenland net door een grote schuldenherstructurering was gegaan en nog steeds een onhoudbare schuldpositie had.

Het leek of de markt die er altijd nog waren. Deze scherpe koersdalingen zetten investeerders terug op aarde.