VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ICE verkoopt restbelang in Euronext vóór afloop ‘lockup'

De koers van Euronext kreeg afgelopen week even een tik nadat bekend werd dat Intercontinental Exchange Group (ICE), de koper van NYSE Euronext, vervroegd zijn restbelang in Euronext van de hand doet. Naar de reden van deze actie is het gissen.

ICE bemachtigde in november vorig jaar onverwacht de beurscombinatie NYSE Euronext.

De Amerikaanse grondstoffenbeurs van dat het hen vooral te doen was om de New York Stock Exchange en de in Londen gevestigde derivatenbeurs LIFFE.

En zo geschiedde. Afgelopen juni splitste ICE Euronext via een separate beursgang af. De belangstelling viel destijds tegen. De introductieprijs werd geprikt op 20 euro, aan de onderkant van de bandbreedte van 19-25 euro.

ICE bleef ook zitten met ruim 4,2 miljoen stukken, 6 procent van het totaal, vanwege het niet uitoefenen van de ‘overtoewijzingsoptie'.

Bij de beursgang was afgesproken dat alle aandelen die ICE na de beursgang nog zou bezitten gehouden waren aan een ‘lockup' periode van 180 dagen, eindigend op 21 december 2014.

Twee weken voor het verstrijken van deze deadline wil ICE echter al van zijn stukken af.

Gissen naar verkoopreden
Naar de exacte reden van de vervroegde verkoop is het gissen. ICE laat weten geen nadere toelichting op het summiere persbericht te geven. Ook Euronext zwijgt.

ICE biedt de stukken aan institutionele beleggers aan via een zogeheten book-building systeem, waarbij de hoogste bieders de stukken toebedeeld krijgen.

De Amerikanen verwachten de verkoop op 11 december 2014 te hebben afgerond en dan in het geheel geen belang en stemrecht meer in Euronext te hebben.

Dat de Amerikanen niet nog even tot vlak voor Kerst geduld kunnen hebben is wel opvallend, maar blijkbaar was er de nodige coulance mogelijk.

Timing toch opmerkelijk
Dat neemt niet weg dat de timing van de verkoop toch wel de nodige vragen oproept.

Euronext is met het ministerie van financiën in gesprek over soepelere kapitaalseisen. Het is momenteel in afwachting van de beslissing van de minister en kan op dit moment niets zeggen over de mogelijke uitkomsten hiervan.

De eigen vermogen-eis bedraagt momenteel 250 miljoen euro. Met een eigen vermogen van 310 miljoen euro (balanstotaal 812 miljoen euro) voldoet Euronext daar keurig aan.

Daarnaast moet het 100 miljoen reserveren voor de kredietfaciliteit van 250 miljoen euro, wat het als ‘regulatory capital' opzij heeft gezet.

Mocht het met minder kapitaal toe kunnen dan zou wellicht de bestaande schuld van eveneens 250 miljoen euro gehalveerd kunnen worden waardoor de pay out omhoog kan.

Euronext is door de banken momenteel gehouden aan een maximale dividenduitkering van 50 procent van de nettowinst, een restrictie die dan mogelijk kan worden opgeheven.

ICE wil daar blijkbaar niet op wachten en graag gebruik maken van de recente koersstijging van het aandeel Euronext tot bijna 25 euro de dag voor het verkoopbericht.

Goede resultaten
Euronext zelf draait ook niet slecht, al is er een flink gevecht om marktaandeel gaande. Het profiteert van goede handelsvolumes en een hoog aantal nieuwe noteringen op de verschillende beurzen.

Daarnaast ligt het goed op schema met kostenbesparingen. De voor 2016 beoogde besparingen van 60 miljoen euro, we praten over 20 procent van de kostenbasis 2013, wordt waarschijnlijk al medio volgend jaar gehaald.

Een tweede besparingsronde is dan ook al min of meer aangekondigd. Euronext loopt qua winstgevendheid nog achter op de Deutsche Börse en de London Stock Exchange.

Daarnaast wordt werk gemaakt van vergroting van de derivatenhandel, dat na de verkoop van LIFFE, nog slechts goed is voor 11 procent van de inkomsten.

Consolidatie
Nu ICE binnenkort geen belang en stemrecht meer heeft in Euronext is daarmee mogelijk ook een belemmering weggenomen voor ander spelers een bod op Euronext te doen.

De topman van Euronext, Dominique Cerutti liet eind september in het Financieele Dagblad nog weten een verdere consolidatie van de Europese beurzen te verwachten.
Gerelateerde artikelen