VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Schuldsanering Griekenland schept niet per se een precedent

Het is formeel onbespreekbaar, maar de roep om een serieuze afschrijving van Griekse schulden neemt toe. De angst voor precedentwerking lijkt overdreven gezien de unieke situatie van Griekenland.

Dit weekend de Duitse krant Die Welt dat er in hoge kringen in de Europese Unie vanuit wordt gegaan dat een omvangrijke schuldenverlichting onvermijdelijk is.

Eerder liet ook het IMF al weten dat Griekenland mogelijk een nieuwe schuldsanering nodig heeft om de financiën duurzaam op orde te krijgen.

Ook in Duitsland klinkt een voorzichtige roep om een schuldsanering. De president van economisch onderzoeksinstituut DIW Marcel Fratzscher stelt dat een schuldverlichting van circa 120 miljard euro nodig is.

Dat is de helft van het steunpakket dat Griekenland heeft gekregen van Europa en het IMF. Met een afschrijving van deze omvang zou de schuldratio van de Griekse overheid zakken onder de 110 procent, van circa 175 procent nu.

Dat is nog steeds aan de hoge kant, maar gezien de verbetering van de Griekse begroting de laatste jaren zou dat de Griekse schuldpositie waarschijnlijk houdbaar maken.

Rekening
De schade voor Duitsland zou volgens Fratzscher circa 40 tot 50 miljard euro zijn. Dit zit deels in een afschrijving op directe leningen aan Griekenland, deels in garanties gegeven op leningen die het Europese steunfonds EFSF heeft verstrekt.

De Nederlandse overheid heeft Griekenland direct 3,2 miljard euro geleend. Daarnaast staat Nederland voor 14,6 miljard euro garant voor EFSF-leningen. Een eenvoudige rekensom laat zien dat Nederland dan voor bijna 9 miljard euro het schip in gaat.

Precedent?
Een van de problemen die Brusselse functionarissen volgens Die Welt hebben met een Griekse schuldenverlichting is dat het een precedent zou kunnen scheppen richting andere eurolanden.

Onder anderen Portugal en Ierland hebben omvangrijke steunpakketten gekregen en hebben schuldratio's van respectievelijk 129 en 117 procent. Als Griekenland wel een flinke schuldverlichting krijgt, waarom deze landen dan niet?

Voor beide landen geldt echter dat er een stuk minder te halen is bij de steunverstrekkers. Portugal en Ierland staan voor slechts circa een derde van hun staatsschuld in het krijt bij Europa en het IMF. Voor Griekenland is dat circa driekwart.

Een schuldsanering van Ierland en Portugal door alleen de publieke schuldeisers lijkt dus niet voor de hand te liggen. Daar komt nog bij dat beide landen ondanks hun hoge schuldratio's op de goede weg zijn.

Dat laat niet verlet dat er andere, vooral politieke argumenten zijn waarom een omvangrijke Griekse schuldenverlichting nog steeds zeer moeilijk ligt. De Duitse regering heeft dit tot nu toe categorisch afgewezen. Na de Griekse verkiezingen eind deze maand zal blijken hoe hard die afwijzingen zijn.