VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

29 januari 2015

Nieuwe regels nodig voor deugdelijk ondernemingsbestuur

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Een reeks aan recente bedrijfsincidenten heeft duidelijk gemaakt dat de huidige regels voor goed ondernemingsbestuur niet meer voldoen. Na ruim zes jaar is het tijd voor een herziening.

Beleggersvereniging VEB onderschrijft daarmee de conclusie van .

De zeskoppige werkgroep die de naleving van de zes jaar geleden voor het laatst aangepaste code Tabaksblat (code) toetst, vindt dat "recente misstanden, nationale en internationale ontwikkelingen voldoende aanknopingspunten vormen" voor een actualisering van de code.

Bovendien is de VEB voorstander van een periodieke evaluatie van de code. Daarbij kan worden aangesloten bij de Britse en Duitse cyclus van telkens twee jaar. Een dergelijke termijn doet recht aan de constante veranderingen en strengere eisen aan goed ondernemingsbestuur.

De Commissie heeft de betrokken partijen inmiddels uitgenodigd om een herzieningscyclus te starten.

Betere richtsnoeren
De VEB ondersteunt deze oproep en zal zich als een van de initiatiefnemers van de in 2004 ingevoerde code Tabaksblat ook nu inspannen voor een geactualiseerde code.

Daarin moeten, zoals de Commissie terecht aangeeft, bijvoorbeeld betere richtsnoeren komen voor een diepgaandere toelichting door ondernemingen op het verdienmodel van een bedrijf, de houdbaarheid daarvan en welke risicofactoren het verdienmodel kunnen aantasten.

Ook een diepgaandere analyse van de risicobeheersings- en controlesystemen door ondernemingen in hun jaarrapporten is van belang om de effectiviteit beter te kunnen wegen.

Risicohoeken in kaart
Veel beursondernemingen en beleggers hebben - bijvoorbeeld bij SNS Reaal, Van der Moolen, Imtech, SBM Offshore en Fugro - de gevolgen van een inadequate interne controle (decentraal bedrijfsmodel, ontoereikende rapportagelijnen, ontbreken interne auditfunctie) ondervonden.

Interne veiligheidskleppen om potentiële risicohoeken van een bedrijf in kaart te brengen waren onvoldoende aanwezig of niet effectief.

De VEB kan zich dan ook vinden in de aandacht die de Commissie het komend jaar wil gaan schenken aan risicobeheersing en de rol die de interne auditfunctie en compliance daarbij speelt.

Teleurstellende respons
In het eerste jaar dat de commissie Van Manen de naleving van de regels voor goed ondernemingsbestuur beoordeelt, is sprake van een teleurstellende medewerking door beursfondsen.

72 van de 95 ondernemingen hebben volgens de commissie hun medewerking verleend en een online vragenlijst ingevuld. Deze 72 bedrijven begrijpen de belangrijke rol die monitoring speelt voor een optimaal investeringsklimaat in Nederland.

Onder de niet-deelnemers zitten textieltechnologiebedrijf TenCate, ingenieursbureau Grontmij en vastgoedbedrijf Wereldhave.

Andere opvallende ontbrekende namen zijn het aan de Amsterdamse midkap genoteerde geneesmiddelbedrijf Fagron (voorheen Arseus), handelshuis Acomo, autobedrijf Stern, technologieconcern Nedap en automatiseerder ICT.

De VEB betreurt dit gebrek aan medewerking en roept de betreffende ondernemingen op alsnog openheid van zaken te geven.


Gerelateerde artikelen

Effect 4: De moeizame start van de nieuwkomers op het Damrak
Effect 4: De moeizame start van de nieuwkomers op het Damrak
06-04-2018

Effect 4, die deze week bij de leden van de VEB in de bus valt, staat weer …

Lees verder

VEB damrak effect
VEB stelt Deloitte aansprakelijk voor schade van Steinhoff beleggers
VEB stelt Deloitte aansprakelijk voor schade van Steinhoff beleggers
06-04-2018

De VEB heeft Deloitte Accountants B.V. en Deloitte & Touche Zuid-Afrika aa…

Lees verder

VEB accountant deloitte Steinhoff
VEB bereikt ook schikking met ING voor particuliere InnoConcepts-aandeelhouders
VEB bereikt ook schikking met ING voor particuliere InnoConcepts-aandeelhouders
04-04-2018

Beleggersvereniging VEB heeft ook een minnelijke regeling getroffen met ING…

Lees verder

VEB schikking innoconcepts
Ahold passeert aandeelhouders

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}