VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nederland in de subtop als het gaat om tekortreductie overheid

De overheidsfinanciën zijn in Nederland weer redelijk op orde. In de Europese context is Nederland echter een middenmotor als het gaat om het terugdringen van het tekort.

Voor politiek Den Haag is de verbetering van de overheidsfinanciën alweer bijna reden voor een feestje.

In het FD werd donderdag de belofte gedaan dat de meevallers kunnen worden ingezet voor belastingverlaging.

Maar een blik op de cijfers laat zien dat het nog wel meevalt met de prestaties. Het tekort is in euro's sinds 2011 met iets minder dan de helft gekrompen tot 14 miljard euro. Als percentage van het bbp is sprake van een daling van 2,17 procentpunt.

Zwakke landen doen meer
Met uitzondering van Italië hebben alle zwakke eurolanden meer aan tekortreductie gedaan. Spanje, Portugal en Cyprus lenen dit jaar bijvoorbeeld ruim de helft minder dan in 2011, Ierland driekwart minder en Griekenland zou dit jaar een begrotingsoverschot moeten boeken.

Naast deze vijf landen hebben ook Slovenie, Letland en Litouwen meer aan tekortreductie gedaan. Daarmee komt Nederland in de eurozone op een negende plek. Afgezet tegen de eurozone als geheel doet Nederland het ook maar marginaal beter.

 AFBOUW TEKORT (als % van het bbp)
Land 2011 2015 Verschil
Griekenland -10,10% 1,10% 11,20%
Ierland -12,60% -2,90% 9,70%
Litouwen -9,00% -1,40% 7,60%
Spanje -9,40% -4,50% 4,90%
Portugal -7,40% -3,20% 4,10%
Slovenie -6,20% -2,90% 3,30%
Cyprus -5,80% -3,00% 2,70%
Letland -3,40% -1,10% 2,40%
Nederland -4,30% -2,20% 2,20%
Eurozone -4,10% -2,20% 1,90%


Dat de zwakke eurolanden relatief goed presteren is opvallend. Veel economen hebben de afgelopen jaren namelijk gesteld dat het terugdringen van tekorten door middel van bezuinigingen en belastingverhogingen onmogelijk zou zijn.

De gedachte is dat het ingrijpen de economie zo sterk remt dat de overheidsinkomsten terugvallen en tekortdoelstellingen niet worden gehaald.

Dat de zwakke eurolanden waar het meest is ingegrepen nu de beste cijfers laten zien wat betreft tekortreductie spreekt die hypothese tegen.{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen