VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Griekse crisis is er een van hele en halve deadlines die soms wel, soms niet worden gehaald. Maar in juni lijkt het er toch echt op aan te komen. Hoe ziet de kalender voor komende maand eruit?

En weer staat een cruciale maand voor de deur in de kwestie Griekenland. De uitkomsten mogen ongewis zijn, zeker is wel dat beurzen zullen reageren op ontwikkelingen in dit dossier. Meevallers en akkoorden kunnen tot opluchting leiden, bezorgdheid en paniek kan de beurzen flink raken. 

Een wegwijzer door een cruciale, Griekse maand in enkele data.

De kalender van de onderhandelingen 

Allereerst is er de kalender van de onderhandelingen. Griekenland, de eurolanden en het IMF moeten een deal sluiten. Athene heeft geen toegang tot de kapitaalmarkten en is dus aangewezen op noodleningen om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Aan de ene kant wordt onderhandeld over het lopende steunprogramma. Griekenland heeft daar nog 3,6 miljard euro uit tegoed wat wordt vrijgegeven als er een akkoord is. Daarnaast moet worden gesproken over een nieuw programma voor de lange termijn.

De kalender van de aflossingen

Verder wordt de kalender gedomineerd door aflossingen. Als Griekenland een betaling mist blijft het land formeel in gebreke. Wat daarvan precies de consequenties zijn is niet duidelijk, maar wanbetaling zou wel een cruciale symbolische gebeurtenis zijn.

Het betekent in feite dat Griekenland en de andere eurolanden en het IMF het niet eens kunnen worden en het erop aan laten komen. Het is natuurlijk wel zo dat ook na het missen van een betaling alsnog opnieuw kan worden onderhandeld. Vooral als de reactie op financiele markten heftig is, ligt dit voor de hand.

De belangrijkste data in juni op een rij

5 juni

Volgens de Grieken zijn de partijen dichtbij een akkoord, aan de andere kant van de tafel denkt men daar anders over. Duidelijk is wel dat de onderhandelingen niet al te lang meer kunnen duren.

Volgens een anonieme functionaris van de Europese Unie moet er uiterlijk vrijdag 5 juni een akkoord zijn over het lopende steunpakket zodat de toegezegde 3,6 miljard kunnen worden uitgekeerd.

Verder moet er 5 juni een betaling worden gedaan aan het IMF. Toen Griekenland in april dreigde een betaling aan het IMF niet te doen, leidde dat al tot grote onrust op financiële markten.

12, 16 en 19 juni

Komende maand moet Griekenland in totaal bijna 1,6 miljard euro terugbetalen aan het IMF. Dit gebeurt in vier tranches. Naast 5 juni staan er voor 12, 16 en 19 juni betalingen op de rol.

De Griekse minister van Financiën heeft gezegd dat het land gewoon gaat betalen, maar het is niet duidelijk of het daarvoor de middelen heeft. Het is daarom onvermijdelijk dat de spanning oploopt naarmate een deadline voor een betaling dichterbij komt. 

19 juni moet Griekenland daarnaast ook nog eens rente betalen aan de Europese Centrale Bank. Daarnaast komen de ministers van Financiën van de eurolanden die dag bijeen.

30 juni

Als Athene de betalingen aan het IMF niet kan of wil doen heeft het ook de mogelijkheid om het hele bedrag voor juni in een keer over te maken. De deadline daarvoor is 30 juni. Overigens was Zambia in de jaren tachtig het enige land dat dit ooit heeft gedaan.

Daarnaast is 30 juni ook de datum waarop het lopende steunprogramma eindigt. Als er dan geen akkoord is krijgt Griekenland geen geld meer uit dit programma. Overigens is de einddatum voor het steunprogramma al twee keer verschoven.

en verder... 

In juli staat daarna voor ruim 4 miljard euro aan betalingen ingepland waaronder de eerstvolgende rentebetaling op ‘gewone’ obligaties. Maar voordat Athene toe is aan die betalingen zal het eerst de maand juni door moeten komen en daarvoor lijkt een akkoord met de schuldeisers een absolute vereiste.