VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Per 1 juli 2015 verhoogt Rabobank de kosten van zijn populaire vermogensbeheerproduct Rendemix met 150 procent. Klanten die willen overstappen naar een andere aanbieder hoeven tot 1 augustus geen kosten te betalen bij verkoop van hun beleggingen in Rendemix.

Dat laat Rabobank weten nadat de VEB namens beleggers bezwaar had gemaakt tegen de plotselinge, extreme prijsverhoging van Rendemix die Rabobank in mei aankondigde.

De kostenverhoging kan beleggers op langere termijn duizenden euro aan rendement kosten.

Rendemix is een zogenoemd online vermogensbeheerproduct waarmee beleggers door één aankoop goed gespreid kunnen beleggen. Ook Van Lanschot Bankiers (Evi), Robeco (Robeco One), Alex en Knab (Gemaksbeleggen) bieden beleggers een dergelijk concept.

Rendemix werd medio 2013 op de markt gebracht en was vanaf het begin een voordelige aanbieder binnen zijn soort. Eerder dit jaar onderzocht de VEB de kosten van online vermogensbeheerpakketten. Rabo Rendemix bleek, samen met Fitvermogen, op langere termijn de voordeligste oplossing, vanwege een lage kostenstructuur. Na de aangekondigde tariefsverhoging zal Rabo aanmerkelijk duurder zijn dan Fitvermogen.

Rendement van een neutrale belegging tot 1 juli 2015

 

Rabo RendeMix

NN Fitvermogen

Inleg

€          25.000,00

 €             25.000,00

Vermogen na 20 jaar

€          75.657,81

 €             74.365,69

Totaal kosten na 20 jaar

€            4.833,92

 €               5.711,50


Rendement van een neutrale belegging na 1 juli 2015

 

NN Fitvermogen

Rabo RendeMix

Inleg

€             25.000,00

€             25.000,00

Vermogen na 20 jaar

€             74.365,69

€            71.123,34

Totaal kosten na 20 jaar

€               5.711,50

€              7.501,49

 


Basiskosten omhoog

De jaarlijkse kosten voor beleggen in Rendemix bestaat uit twee delen. Enerzijds betaalt een klant tussen 0,27% en 0,34% voor de beleggingen die namens hem worden aangekocht. Die kosten voor  beleggingsfondsen – mixfondsen van aanbieder Blackrock- blijven ongewijzigd.

Daarnaast rekent Rabobank kosten voor zogenoemde basisdienstverlening. Die bedragen nu nog 0,20 % van het belegd vermogen met een maximum van 120 euro. Vanaf 1 juli gaat dit basistarief omhoog naar 0,5 procent per jaar over de eerste 200.000 euro. Ook het maximumtarief van 120 euro verdwijnt. Bericht over tariefsverhoging

Uitleg

Het voornaamste argument dat Rabobank geeft voor de prijsverhoging is verrassend. Waar veel bedrijven en financiële instellingen streven naar schaalgrootte om kostenefficiënt te opereren, lijkt bij Rabobank het omgekeerde het geval.

De interesse van vooral vermogende beleggers voor Rendemix heeft Rabobank naar eigen zeggen verrast. Door de grote toestroom van vermogen zegt Rabobank verlies te lijden op het Rendemix-product.

Daarbij speelt ook de vraag waaruit de dienstverlening precies bestaat die Rabobank nu duurder gaat maken. De mixfondsen die de basis vormen van Rendemix, zijn voor beleggers vrijwel altijd eenvoudig online via Rabobank aan te kopen na het invullen van een Beleggerstest. Wat Rabobank extra doet om hogere kosten voor dienstverlening te rechtvaardigen is volstrekt onduidelijk.

Ook investeringen in het Rendemix-product zouden aanleiding zijn voor de tariefsverhoging. Rabobank stelt dat de doorontwikkeling van de RendeMix-dienstverlening onder het huidige tarief niet mogelijk is. Wat beleggers aan doorontwikkeling mogen verwachten, is onduidelijk.

Overstappen gemakkelijk
De VEB vroeg Rabobank eerder om van de tariefsverhoging af te zien. Op dat verzoek weigert de bank in te gaan. Wel biedt zij beleggers de mogelijkheid om kosteloos hun positie in Rendemix af te bouwen tot 1 augustus 2015. Na die datum zijn weer transactiekosten verschuldigd bij verkoop van deze belegging.