VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Griekenland bepaalt het beurssentiment, voorlopig vooral in negatieve zin. Over de gevolgen van een Grexit zijn de meningen verdeeld. Dat geldt ook voor de schade die de crisis nu al heeft aangericht aan de herstellende Europese economie.

Na een aantal moeilijke jaren heeft de Eurozone de groei weer te pakken. Kredietgroei , stijgende consumentenbestedingen en een kleine daling van de werkloosheid zijn de belangrijkste interne parameters.

Extern wordt het eurogebied geholpen door het ruime beleid van de ECB, de lage olieprijs en de zwakke euro.

Het is de vraag wat de gevolgen van de crisis rond Griekenland zijn voor het prille herstel in Europa en in welke mate politieke aspecten een rol spelen. Een paar visies op een rij.

Fidelity: “Gevolgen te overzien”
De Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity ziet door de langdurige onzekerheid over de Griekse situatie wel degelijk een negatief effect op de vertrouwensindicatoren in de eurozone. Volgens Fidelity kan het economisch herstel daardoor ook ontsporen.

Komt het tot een snelle en aanvaardbare oplossing dan zal de schade voor de reële economie niet groot genoeg zijn om de opbloeiende economische fundamentals in de eurozone dit jaar nog te ondermijnen. Fidelity denkt dat de kans op besmetting beperkt is.

Paras Anand, Hoofd Europese aandelen van Fidelity: “Macro economische gebeurtenissen spelen een kleine rol spelen in de fundamentele lange termijnontwikkeling van bedrijven. Het zijn de bedrijfsspecifieke aspecten die de richting van beurskoersen over een langere periode bepalen.”

EU en Frankrijk
Volgens Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie is een vertrek van een land uit de eurozone geen optie. De risico’s zijn volgens hem te groot. Juncker voorziet complexe onderhandelingen met de Grieken, maar stuurt hoe dan ook aan op een compromis.

Datzelfde geldt voor Frankrijk. Volgens Manuel Valls, eind maart 2014 door president Hollande benoemd tot premier van Frankrijk, kan Europa zich een Grexit niet veroorloven. Economisch maar ook politiek is dat volgens Valls te gevaarlijk. 

De bemiddelende rol van Frankrijk is goed te begrijpen. Het land werd zelf onlangs op de vingers getikt over de begroting  en vindt net als de Grieken verdere bezuinigingen te gevaarlijk voor de eigen economische groei.

Enig negatief effect van een Grexit zal Frankrijk harder raken dan Duitsland. De Franse economie is wel aan de betere hand, een herstel dat uiteraard graag wordt doorgezet.

Mohamed El-Erian
De bekende econoom Mohamed El-Elrian is voorzichtig en vreest vooral sterk negatieve gevolgen voor de Griekse economie. El-Erian is voormalig bestuursvoorzitter van vermogensbeheerder Pimco, bestuurder van het IMF en adviseur van Barack Obama en momenteel werkzaam voor Allianz.

El-Erian zegt dat de ECB een sleutelrol speelt, maar acht tegelijkertijd de kans klein dat deze erg toeschietelijk zal zijn om de Grieken extra tijd te geven.

De Griekse overheid zal moeite krijgen met de uitbetaling van salarissen en pensioenen en waarschijnlijk gedwongen worden een alternatief schuldbewijs uit te geven, een soort parallelle munt die veel minder waard is dan de euro.

El-Erian stelt dat Europa er niet aan ontkomt snel de verdere integratie aan te pakken met de bankenunie en meer fiscale universele discipline.

Bill Gross
Nog minder positief is Bill Gross, jarenlang het boegbeeld van Pimco en nu van Janus Capital.

Cross vreest significante problemen in het financiële systeem mocht Griekenland op 21 juli zijn aflossing aan de ECB overslaan en de ECB daarop de stekker er uit zal trekken.

Waar Europa zegt dat de bal bij de Grieken ligt toeschietelijker te zijn met bezuinigingen, stelt Gross dat het vooral Duitsland is die de eerste stap moet zetten.

Volgens Gross zal er voor 21 juli een oplossing moeten komen over herstructurering dan wel kwijtschelding van (een deel) van de Griekse schuld. “Zonder goed functionerend bankensysteem kan geen economie draaien.”

Politiek spel
Over het algemeen dus scepsis met de nadruk op de risico’s. Voor Angela Merkel en François Hollande spelen verschillende politieke krachten. In de eerste plaats moeten zij zich verantwoorden tegenover de eigen kiezer.

Voorts zou een Grexit groot gezichtsverlies betekenen voor de eurozone en staat lidmaatschap van Griekenland aan de Europese Unie op het spel.

En dan speelt de strategische geografische positie van Griekenland. Niet alleen ligt Rusland dichtbij, maar Merkel noemde ook nadrukkelijk het Midden-Oosten waarbij Griekenland bij chaos een doorgang is voor terreur en vluchtelingen.

Er staat veel op het spel en het is dan ook niet voor niets dat het Witte Huis de Grieken aanspoort niet te veel dwars te liggen.