VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het aanbod van etf’s is de laatste jaren explosief gegroeid. In de VS staat de teller ergens boven de 1500 fondsen. Naast de eenvoudige indextrackers komen er ook steeds meer fondsen met creatieve strategieën. Vijf voorbeelden van exotische etf’s.

Beursgangen
Dag één in het leven van een nieuw beursfonds levert vaak een fikse koerswinst op. De jaren erna zijn de resultaten minder rooskleurig. Desondanks is er een flink aantal fondsen dat investeert in nieuwe beursgenoteerde bedrijven om dan na een vaste termijn weer afscheid te nemen. 

Fusies en overnames
Bij overnames zit er vaak een gat tussen de koers bij aankondiging van de overname en de feitelijke overnameprijs. Een aantal etf’s speelt hier specifiek op. Daarbij gebruiken ze hedgestrategieeen om het risico op het niet doorgaan van overnames door bijvoorbeeld een beurskrach te ondervangen. Voor de particuliere belegger is het niet eenvoudig dit soort strategieen zelf uit te voeren, dit soort etf’s bieden daarvoor een oplossing.

Investeringsfondsen
Inspelen op overnames is een strategie die typisch is voor investeringsfondsen. Beleggers die een bredere blootstelling willen aan durfinvesteerders kunnen ook geld steken in een van de etf’s die investeren in beursgenoteerde investeringsfondsen, zoals het in Amsterdam genoteerde Pershing Square. Deze etf’s beleggen vaak wereldwijd in een breed pallet aan private equity fondsen.

Dividend
Het fonds dat alleen belegt in aandelen die dividend uitkeren bestond al een tijdje. Vorig jaar kwam daar een nieuwe variant bij. De kleine aanbieder Reality Shares lanceerde een fonds dat de waarde van het dividend van een groot aantal Amerikaanse bedrijven volgt in plaats van hun aandelenkoers. Het achterliggende idee is dat dividenduitkeringen over de jaren gelijkmatig groeien, ook in tijden dat aandelenkoersen hard onderuit gaan. Daarmee zou deze etf een stabiel rendement moeten bieden, ook in tijden van crisis.

Kapitaalefficiënte bedrijven
Een variant op beleggen in dividendaandelen is beleggen in bedrijven die efficiënt met hun kapitaalinvesteringen omgaan. Ben Fulton, een pionier van de etf-industrie lanceerde eerder dit jaar een etf die zich speciaal richt op dit soort bedrijven. Daarmee probeert hij ook in te spelen op de groeiende weerzin tegen de grootschalige aandeleninkoop die Amerikaanse bedrijven de afgelopen jaren hebben gedaan.

Aan de meer exotische etf’s kleven wel enkele nadelen. Zo zijn de kosten vaak relatief hoog. In het algemeen geldt: hoe ingewikkelder de strategie hoe, hoger de vergoeding. Deze kan oplopen tot enkele keren de kosten die moeten worden betaald op een tracker op een grote index. Daarnaast is de handel in deze etf’s vaak relatief beperkt. Hierdoor is er een risico dat het deze fondsen in tijden van onrust moeilijk te verkopen zijn, of niet tegen de juiste prijs.

Dankzij het brede aanbod kan elke particulier nu eenvoudig beleggen volgens bijna elke denkbare strategie. Daar hangt vaak wel een extra prijskaartje en extra risico aan.