VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ABN Amro wijdt in zijn prospectus 68 pagina’s aan de risico’s die beleggers lopen. Een groot deel van de pagina’s gaat over regelgeving, bedreigingen voor het verdienmodel en de gevoeligheid voor financiele of economische schokken. Deze risico’s gelden voor alle banken. Daarnaast is er nog wel een aantal ABN-specifieke risico’s.

Zes hiervan op een rij.

Rentederivaten

ABN Amro kondigde onlangs met veel tamtam een schikking aan die is getroffen met woningcorporatie Vestia, maar daarmee is het rentederivatendossier nog lang niet afgehandeld. Vooral de verkoop van deze producten aan klanten uit het mkb zou nog wel eens tot claims kunnen leiden.

In samenspraak met de AFM is de mkb-portefeuille doorgelicht om te zien of ABN zich altijd netjes aan zijn zorgplicht heeft gehouden. De conclusie was dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat de bank dit in alle gevallen heeft gedaan. In sommige gevallen zijn klanten onvoldoende gewezen op de risico’s van rentederivaten.

 

Woekerpolissen

ABN Amro is een bank en geen verzekeraar. Toch is er een risico dat het concern te maken krijgt met aanzienlijke schade door woekerpolisclaims. Samen met Delta Lloyd is de bank namelijk eigenaar van ABN Amro Verzekeringen. ABN heeft nu 49 procent van de aandelen, maar zou in de toekomst door Delta Lloyd gedwongen kunnen worden om de rest van de aandelen over te nemen. Het gaat dan om de situatie dat de staat niet langer een meerderheid van de aandelen ABN. 

Gezien de onzekerheid over de financiële positie van Delta Lloyd is het risico dat de verzekeraar zijn belang dan over wil doen aan ABN niet helemaal ingebeeld. ABN zou het verzekeringsbedrijf dan volledig moeten consolideren wat aanzienlijke impact kan hebben voor de kapitaal- en liquiditeitspositie. Mogelijke woekerpolisclaims komen in deze situatie ook volledig op het bord van de bank.


Risico's rond witwassen, corruptie en overtreding van sancties


Deze zomer kwam naar buiten dat ABN Amro de controle van klanten in Dubai niet goed op orde had. Dit leidde tot boetes van toezichthouders hier en in Dubai van ruim 1,2 miljoen dollar. Overtreding van wetgeving op dit gebied kan grote financiële gevolgen hebben. Het Franse BNP Paribas kreeg van de Amerikaanse autoriteiten een boete van bijna 9 miljard dollar voor het schenden van sancties.

Volgens de bank zijn bepaalde sectoren in het bijzonder gevoelig voor fraude. ABN noemt specifiek de grondstoffenhandel, omdat deze plaatsvindt in landen waar relatief veel corruptie zou zijn. Ook de diamantsector, een markt waar ABN een grote speler is, krijgt een vermelding in de prospectus.

 

Imtech

De bank was een van de grote kredietverstrekkers van Imtech. Bij de claimemissie in het najaar van 2014 was ABN een van de ondersteunende banken. De bank houdt er rekening mee dat gedupeerde aandeelhouders van Imtech hun schade komen verhalen op de bank en dat de rekening wel eens flink kan oplopen.

En andere omgevallen klanten 

In de prospectus worden nog meer van dit soort spoken genoemd. Zo wil een aandeelhouder van de failliete logistiek dienstverlener Partner Logistics 200 miljoen euro van de bank. Ook het moederbedrijf van de failliete bloemenexporteur Ciccolella wil zijn schade op ABN Amro verhalen.

 

Claims uit de tijd van de splitsing

En dan zijn er verplichtingen uit de tijd dat ABN Amro werd opgekocht door het consortium van Fortis, RBS en Santander. Zo claimt RBS een vergoeding van 135 miljoen euro van onder anderen ABN voor de afwikkeling van een verkoop van de Amerikaanse vermogensbeheerdochter ABN Amro Mellon. Ook zijn er nog verschillende dwarsverbanden. Zo is ABN nog voor 1,8 miljard euro aansprakelijk voor kredieten van RBS.