VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vivat treft geen blaam bij het scheeflopen van een obligatie, waardoor beleggers voor honderdduizenden euro’s gedupeerd zijn. Dat stelt de verzekeraar in een reactie aan beleggersvereniging VEB. De VEB zal op basis van de antwoorden van Vivat opheldering vragen aan Euronext.

De VEB vroeg enige weken geleden Vivat, als uitgevende instelling van de 9% SRLEV obligatie, opheldering over de uitbetaling van achtergestelde rente.

De koers van deze SRLEV obligatie bleef ondanks de reeds uitgekeerde achtergestelde rente nog dagenlang op een te hoog niveau hangen. Beleggers hebben daardoor gezamenlijk tonnen te veel betaald voor deze obligatie.

Recht op achterstallige rente

Vivat schrijft in reactie op vragen van beleggersvereniging VEB dat zij beleggers ‘voldoende’ heeft geïnformeerd. De betaling van achterstallige rente op 6 november is volgens de verzekeraar gedaan aan beleggers die volgens de boeken van Euroclear en Clearstream recht hadden op die betaling. Lees hier de brief

Daarbij is de zogeheten snapshot date cruciaal. Deze lag de handelsdag voor de dag van uitbetaling, zijnde op 5 november. De afwikkeling (zogeheten settlement) van transacties bij effectenhandel in Europa vindt plaats volgens T+2. De afwikkeling vond dus plaats twee dagen na de transactiedatum. Op dat moment is bekend wie recht heeft op de achterstallige rente. In dit geval betekent dat dat obligatiehouders die bij het slot van de handel op 3 november de obligatie in bezit hadden recht hadden op de achterstallige rente. Alle beleggers die daarna nog kochten niet en dus zou normaliter op 4 november de koers hebben moeten zakken met een bedrag gelijk aan de uit te betalen achtergestelde rente. Maar dit gebeurde niet.


Informeren van beleggers

Vivat stelt als uitgevende instelling ook dat het tijdig en in lijn met de gestelde voorwaarden in het uitgiftedocument (prospectus) van de obligatie alle beleggers heeft geïnformeerd. Zo deelde Vivat middels een persbericht op 23 oktober beleggers mee dat de achtergestelde rente op 6 november zou worden uitbetaald.

Vervolgens heeft het bedrijf op 26 oktober een bericht verstuurd aan Euroclear en Clearstream. Vervolgens heeft Vivat, dezelfde mededeling ook op die 26 oktober richting Euronext verstuurt. Ergens rond dat moment is het waarschijnlijk mis gegaan.


Vervolg vragen aan Euronext

Omdat Vivat stelt Euronext te hebben geïnformeerd zal de VEB Euronext vragen of zij inderdaad deze informatie hebben ontvangen. En als de beursuitbater die informatie daadwerkelijk heeft ontvangen is de vraag of deze afdoende was voor de beurs om beleggers zoals gebruikelijk is via een eigen mededeling op de website van de beursuitbater te informeren. Tot slot wil de VEB ook van Euronext weten welk gevolg het tijdig ontvangen van de informatie zou hebben gehad op het handelsverloop in de dagen na 3 november. De VEB blijft zich in deze kwestie sterk maken om recht te halen voor gedupeerde beleggers
Gerelateerde artikelen