VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De gegarandeerde obligatie met een hoge rente is weer helemaal terug. Op de radio en op internet wordt flink geadverteerd door bedrijven die zo groeifinanciering willen ophalen. Met de extreem lage spaarrente lijkt dit een aantrekkelijk alternatief, maar het blijft oppassen geblazen.

The Society Shop en Boxx on Wheels, zijn twee voorbeelden van op het oog bonafide ondernemingen die zich financieren met obligaties met hoge couponbetalingen. The Society Shop is een bekende pakkenwinkel. Boxx on Wheels is actief als aanbieder van tijdelijke opslag.

Vier vragen die elke belegger zich moet stellen voor hij zijn geld in dit soort investeringen stopt.

1. Hoeveel schuld zit er in de onderneming?

De term obligatie roept associaties op met weinig risico. In werkelijkheid hangt het risico altijd af van de kapitaalstructuur van de onderneming. Als er ook veel bankschuld in zit, zal bij een faillissement weinig overblijven voor andere investeerders.

In feite lopen obligatiehouders dan evenveel risico als aandeelhouders, met als keerzijde dat zij niet mee profiteren als de zaken onverwacht goed lopen.

The Society Shop heeft circa 6,2 miljoen euro aan nettoschuld. Met een bedrijfsresultaat van bijna 0,5 miljoen euro heeft het bedrijf dus ruim twaalf keer de winst aan nettoschuld op de balans. Dat is behoorlijk stevig, waarbij wel moet worden aangetekend dat het vooral gaat om kortlopende schulden.

Boxx on Wheels geeft uit concurrentieoverwegingen alleen op kantoor inzicht in zijn balans. Dat het bedrijf zo terughoudend is met zijn cijfers is op zich al een rode vlag voor investeerders.

2. Waarom kiest men voor deze vorm van financiering?

Dit soort financiering is altijd duurder dan bankfinanciering. Hoewel er veel wordt geklaagd dat banken het mkb niet willen financieren valt dat in de werkelijkheid vaak wel mee.

The Society Shop heeft bijvoorbeeld al een krediet lopen bij ABN Amro met een effectieve rente van ongeveer 4,5 procent. Dat is dus enkele procenten lager. Dat de bank kennelijk niet bereid is verdere groei te financieren, is voor investeerders iets om goed over na te denken.

Boxx on Wheels stelt dat het voor de onderneming moeilijk is om bankfinanciering te krijgen voor nieuwe locaties en nieuwe concepten en verkoopt de obligaties als een ‘positieve keuze’ die klanten en andere particulieren de kans geeft zijn groei te financieren.

3. Wat zijn garanties waard?

‘Gegarandeerd’ betekent vaak dat er een vorm van extra zekerheid is voor obligatiehouders als het bedrijf dat de lening uitgeeft de rente of aflossing niet kan betalen. De vraag is wel altijd wat die garanties waard zijn.

Boxx on Wheels geeft obligatiehouders bijvoorbeeld een pandrecht op de mobiele opslagboxen die het verhuurt. Maar wat is de waarde van die opslagboxen waard als het bedrijf dat ze exploiteert niet meer bestaat?

Bij The Society Shop geeft een BV die de aandelen in het bedrijf houdt obligatiehouders een extra betalingsgarantie. In die BV zit met hypotheken belast vastgoed dat verkocht moet worden om de verplichtingen aan obligatiehouders te voldoen. Maar van de totale balans van deze BV van bijna 50 miljoen euro, bestaat slechts circa 15 miljoen euro uit eigen vermogen. Of dat genoeg is om obligatiehouders te betalen in de situatie dat de onderneming in financiële moeilijkheden zit, lijkt twijfelachtig.

4. Is het verdienmodel houdbaar over de looptijd?

Het belangrijkste met elke investering is of de onderneming levensvatbaar is. Gezien het feit dat het vaak gaat om investeringen met een lange looptijd is de vraag vooral of een onderneming flinke economische tegenwind zou kunnen weerstaan.