VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB gaat een aantal partnerschappen aan. Voor komend jaar staan, naast cursussen met ProBeleggen en Think, meerdere sessies met NN Investment Partners (NNIP) op het programma. Op 20 november was daarvan de eerste en daar werd een ‘kennissamenwerking’ tussen de VEB en FitVermogen.nl aangekondigd.

Tijdens de BeleggersFair in de Amsterdamse RAI organiseerde de VEB samen met FitVermogen.nl een exclusief congres voor haar leden. Het programma was vooral gericht op mensen die zelf beleggen. Deelnemers hadden aan het eind van de dag een flinke hoeveelheid beleggingstips gekregen. 

Rendement
VEB-directeur Paul Koster legde aan de hand van enkele aandelen uit de farmaciesector uit dat je soms tegen grote verschillen aanloopt als het gaat om zaken als het rendement op het geïnvesteerde vermogen, een maatstaf die een zeer goede indica - tor kan zijn voor de prestaties van aandelen. John Elliott, senior analist bij NNIP, nam beleggers daarna mee in een uitvoerige analyse van het aandeel ASML. Patrick Beijersbergen, econoom bij de VEB en hoofdredac - teur van Effect, vertelde aan de hand van enkele concrete voorbeelden over de filosofie die ten grondslag ligt aan zijn boeken over beleggen. Na de lunch vertelde fondsbe - heerder Arjan Palthe waarom een mooie onderneming niet altijd ook een aantrekkelijk aandeel is, waarna Paul Koster en directeur van FitVermogen.nl Ronald Sminia de samen - werking met de VEB en het leden - voordeel officieel aankondigden. Samen willen de VEB en Fit - Vermogen.nl meer mensen ervan bewust maken dat beleggen een belangrijk onderdeel van vermogensopbouw kan zijn. Zeker nu de rente al langere tijd laag staat. Ook willen de organisaties misvattingen over beleggen uit de wereld hel - pen en meer transparantie schep - pen over de kosten van beleggen. De VEB benadrukt dat dit soort partnerschappen niks afdoet aan de onafhankelijkheid van de VEB. De VEB zal kritisch en onafhankelijk blijven optreden richting alle marktpartijen. 

Feestelijke actie
Om het samenwerkingsverband feestelijk in te luiden, werd een speciale actie aangekondigd waar iedereen van kan profiteren. Rekeninghouders bij FitVermogen.nl krijgen een jaar weblidmaatschap van de VEB cadeau. Voorwaarde is dat minimaal 500 euro wordt (bij) gestort op de beleggingsrekening en daarvoor beleggingsfondsen worden gekocht. Ook bestaande VEB-leden kunnen deelnemen aan de actie: FitVermogen.nl vergoedt de kosten van een web-lidmaatschap voor het eerstvolgende abonnementsjaar, als er minimaal 500 euro wordt ge - stort op de FitVermogen.nl rekening en daarvoor beleggingsfondsen worden gekocht. Al staat het iedere belegger vrij om ook zonder dit aan - bod lid te worden van de VEB!