VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

02 februari 2016

Oekaze kabinet over bedrijfscijfers funest voor beleggers en bedrijven

Oekaze kabinet over bedrijfscijfers funest voor beleggers en bedrijven
  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Het kabinet probeert uit alle macht een einde te maken aan de huidige praktijk van kwartaalrapportages door bedrijven. De gebruikte argumenten snijden geen hout en de gevolgen voor beleggers en bedrijven zijn ronduit negatief.

Verbieden wil minister Dijsselbloem van Financiën de publicatie van kwartaalcijfers nog net niet. Maar dat bedrijven in zijn ogen moeten stoppen met tussentijdse rapportage van hun resultaten is zonneklaar.

Dat blijkt uit een brief die de minister vorige week schreef aan Jaap van Manen, voorzitter van de commissie die aanbevelingen doet in het kader van goed ondernemingsbestuur.

Vanaf 29 januari van dit jaar zijn bedrijven niet meer verplicht om tussentijds hun resultaten naar buiten te brengen, maar de minister vreest dat ondernemingen, “eventueel onder druk van aandeelhouders”, op vrijwillige basis kwartaalcijfers blijven rapporteren. De minister vraagt Van Manen om aandacht voor de ongewenste effecten hiervan.

VEB-directeur Paul Koster is verbaasd over de manoeuvres van de regering: “Je zou dit niet verwachten van een orgaan dat zelf bestaat bij gratie van de verantwoording die het continu aflegt aan de Kamer en daarmee aan de Nederlandse bevolking. Ik vraag me af hoe het ministerie van financiën  zou reageren als bijvoorbeeld Prorail zou besluiten zijn rapportages aan het ministerie te stoppen.”

Koster schat de gevolgen van minder frequente rapportages “zeer negatief” in. “We zien nu bij Delta Lloyd wat het betekent als een bedrijf lang geen informatie deelt met de markt. De onzekerheid heeft er mede toe bijgedragen dat de verzekeraar onder druk staat en aandeelhouders hun beleggen zien wegkwijnen.” Verzekeraar Delta Lloyd laat beleggers al maanden in het ongewisse over de impact die nieuwe regelgeving op de balans van het bedrijf heeft. Die onzekerheid heeft de koers van het aandeel in een glijvlucht gebracht.


Argumenten deugen niet

De minister gebruikt de geijkte argumenten om voor minder transparantie te pleiten. Naast de kosten die gepaard gaan met tussentijdse rapportages wijst hij op de “korte termijn druk” die dit met zich mee brengt.

Over de kosten is Koster kort: “Een onderneming met een professionele administratieve organisatie kan die cijfers snel presteren. Vaak moeten ze deze toch al genereren voor de accountant of de toezichthouder.”

Het argument dat kwartaalcijfers bedrijven dwingt tot focus op de korte termijn snijdt ook al geen hout. Kwartaalrapportages zouden het management aanzetten tot kortetermijndenken in plaats van de gewenste aandacht voor duurzame waardecreatie. De prikkel om beleggers op kwartaalbasis tevreden te stellen zou schadelijk zijn voor projecten die gericht zijn op de lange termijn. Dat zou vooral tot uitdrukking komen in lagere uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). De raad van commissarissen is bij uitstek het orgaan binnen bedrijven dat de lange termijn in het oog moet houden.

Allereerst is het zeer de vraag of een afname van het aantal publicatiemomenten zal leiden tot een hausse aan langetermijnprojecten. Belangrijker is dat de overgrote meerderheid van de beleggers helemaal geen obsessie heeft met de korte termijn. Uit tal van onderzoeken blijkt dat bedrijven die veel investeren in R&D hoger gewaardeerd worden door beleggers. De aandelen van ondernemingen die bezuinigen op onderzoek en ontwikkelingen om hun korte-termijndoelstellingen te halen blijken op juist slechter te presteren.

VEB-directeur Koster wijst op meer nadelen: “Lange radiostilte vergroot de kloof tussen publieke en inside informatie, waardoor het risico op insider trading en lekken van koersgevoelige informatie groter wordt. Eigenlijk is het ondenkbaar: de wereld verandert razendsnel en de reactie daarop is minder transparant worden. Dat is als met een postkoets mee willen doen aan een formule 1-race.”

Koster acht het dan ook van het grootste belang dat beursgenoteerde ondernemingen minimaal op kwartaalbasis blijven publiceren. “Voor kleinere bedrijven buiten de beurs is dat wellicht minder urgent.”

 De VEB heeft afgelopen najaar een brief naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd om de nadelen van minder rapportages duidelijk te maken. Paul Koster laat nu weten alle beursfondsen in Nederland per brief op te gaan roepen om de markt te blijven informeren met een transparantie en frequentie die past bij de 21ste eeuw. Lees hier de VEB-brief


Gerelateerde artikelen

Paul Koster: “Meer transparantie nodig rond disruptieve ontwikkelingen bij ondernemingen”
VEB bereikt schikking met Deloitte voor VEB-leden en partners in zaak Ahold
Amerikaanse aandelen hebben verdere winststijging nodig om hoge waardering te rechtvaardigen
ING behoorlijk stabiel in goede economie, bezig met transformatie

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}