VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bedrijven maken het vaak moeilijk om de schuldratio’s die ze met hun banken hebben afgesproken te berekenen. Ook bij Arcadis is dit ingewikkeld, maar op basis van wat er bekend is lijkt het erop dat de trend de verkeerde kant op gaat.

De financiële positie van het ingenieursbureau is door twee grote overnames in 2014 namelijk sterk verslechterd. De nettoschuld schoot dat jaar van 284 naar ruim 522 miljoen euro. Vervolgens steeg de nettoschuld de eerste jaarhelft van 2015 door naar 623 miljoen euro.

Door deze scherpe stijging is de grens voor de verhouding tussen het bedrijfsresultaat (EBITDA) en de nettoschuld snel in zicht gekomen. Met de banken is een grens van 3 afgesproken.

Arcadis meldde in het jaarverslag dat deze schuldratio eind 2014 op 2 stond. Halverwege 2015 was dit opgelopen naar 2,6.
Voor de berekening van de schuldratio (nettoschuld/ebitda) kijken de huisbanken van Arcadis naar het gemiddelde van de nettoschuld halverwege en aan het eind van het jaar.

Waar Arcadis nu staat, is moeilijk te zeggen omdat het bedrijf de EBITDA maar een keer per jaar rapporteert, namelijk in het jaarverslag. In het halfjaarverslag en in de tussentijdse kwartaalberichten wordt de aandacht gelegd op de EBITA, de winst met afschrijvingen meegerekend.

Toch is het mogelijk met een rekensom uit te rekenen wat de EBITDA was over de tweede helft van 2014 en de eerste helft van 2015. Uitgaande van de ratio van 2,6 en 623 miljoen euro schuld rolt een EBITDA van bijna 240 miljoen euro uit de bus.

Dit is 17 miljoen euro minder dan de 257,7 miljoen euro die Arcadis rapporteerde in het jaarverslag over 2014. Dit is opmerkelijk omdat de andere winstcijfers over de eerste jaarhelft wezen op groei.

Cijfers Arcadis Eind 2014 Eind H1 2014

Nettoschuld

522,4 623
 EBITDA voorgaande twaalf maanden 257,7 239,6
 Ratio  2 2,6

 

Het ging in de eerste helft van 2015 dus zowel wat betreft de nettoschuld als de voor de banken relevante winstontwikkeling de verkeerde kant op. En dit was nog ver voor de winstwaarschuwing waar Arcadis de markt vorige week op trakteerde.

Arcadis heeft kort voor de jaarwisseling wel een verlenging en verruiming van een kredietfaciliteit met zijn banken afgesproken. Dit was nodig omdat de lopende leningovereenkomst op zijn einde liep. Het was ook nodig omdat dit jaar bijna 300 miljoen euro aan aflossingen op de agenda stond.

Arcadis lijkt met deze financiering de horde van deze aflossingen al voor het begin van 2016 te hebben genomen. Uit het feit dat de banken bereid waren tot herfinanciering spreekt enig vertrouwen dat Arcadis de schuld zal kunnen managen.

De vraag voor beleggers is wel of dat dan gedaan is op basis van alle informatie, inclusief die over de tegenvallende winstontwikkeling. En zo ja, dan is de vraag waarom de markt de informatie een maand later pas kreeg.

Al met al is er een hoop onduidelijk over waar Arcadis precies staat. Dit maakt dat de publicatie van de jaarcijfers eind deze maand niet snel genoeg kan komen.

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen