VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De aandeelhouders die lid zijn van de VEB en die mogelijk in aanmerking komen voor compensatie (hierna: de aandeelhouders), ontvangen binnenkort een brief in het kader van de notificatieprocedure.

In deze notificatiebrief staat meer informatie opgenomen over de mondelinge behandeling die moet leiden tot de algemeen verbindend verklaring van de Fortis schikking op 24 maart 2017 bij het Gerechtshof Amsterdam.

 

De VEB verstrekt u meer informatie

De VEB gaat de aandeelhouders die bij de VEB zijn aangesloten op korte termijn per e-mail voorzien van meer informatie over de notificatieprocedure. Ook Ageas (vroeger Fortis) voorziet de Belgische aandeelhouders van meer informatie, daaronder bevinden zich ook leden van de VEB. 

 

Voortgang WCAM-procedure

De notificatie is onderdeel van de WCAM-procedure. De VEB en andere organisaties hebben deze procedure in gang gezet door het indienen van een gezamenlijk verzoekschrift bij het Gerechtshof Amsterdam met daarin het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de schikkingsovereenkomst. Het gevolg van de algemeen verbindend verklaring is onder andere dat de gedupeerde beleggers aanspraak kunnen maken op de uit de schikking voortvloeiende compensatie. 

 

Meer informatie volgt 

De VEB heeft deze schikking getroffen en ondersteunt de schikking. Indien u het eens bent met de schikking en dus ook aanspraak wilt maken op compensatie, dan hoeft u momenteel geen verdere stappen te ondernemen. U kunt aanwezig zijn bij de zitting maar dit is geen vereiste voor deelname aan de schikking. 

 

Meer informatie kunt u onder meer lezen op de websites: https://www.veb.net/actiecontent/actie-fortis en http://forsettlement.com.