VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Als u tijdig lid bent geworden van de VEB en/of tijdig geregistreerd staat voor de VEB-actie Fortis, dan ontvangt u een brief over de door de VEB getroffen schikking met Ageas (de rechtsopvolger van Fortis).

Het feit dat u de brief ontvangt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat u voldoet aan de voorwaarden voor de gunstigere VEB Ledencompensatie. Met die brief wordt u namens de stichting FORsettlement op de hoogte gebracht van de mondelinge behandeling bij het Gerechtshof Amsterdam. U ontvangt die brief enkele dagen na 2 november 2016. Ook in enkele landelijke kranten wordt op korte termijn vergelijkbare informatie geplaatst over de mondelinge behandeling.

 

Waarom ontvang ik een brief?

Die brief ontvangt u omdat u vanwege de Fortis schikking (mogelijk) in aanmerking komt voor compensatie van geleden verlies. U heeft mogelijk aandelen Fortis gehouden en/of gekocht in de periode 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008. Het betreft een formele notificatie en is onderdeel van de zogenaamde WCAM-procedure, waarbij de schikking ter algemeen verbindend verklaring wordt voorgelegd aan het Gerechtshof.

 

Hoe herken ik deze brief?

De leden van de VEB die in Nederland woonachtig of gevestigd zijn, ontvangen een brief in een envelop van stichting FORsettlement. De stichting FORsettlement is belast met de uitvoering van de schikking.

De leden van de VEB die buiten Nederland woonachtig of gevestigd zijn, ontvangen een aangetekende brief in een envelop van een gerechtsdeurwaarder.

 

Wat moet ik doen?

De VEB heeft deze schikking getroffen en ondersteunt de schikking. Indien u het eens bent met de schikking en dus ook aanspraak wilt maken op compensatie, dan hoeft u momenteel geen verdere stappen te ondernemen. U kunt aanwezig zijn bij de zitting maar dit is geen vereiste voor deelname aan de schikking. De VEB is als procespartij aanwezig bij de zitting.

 

Heeft u behoefte aan meer informatie?

De VEB zal u regelmatig op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen, bijvoorbeeld via e-mails. Meer informatie is ook te vinden op de volgende websites: 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen