VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ton Hillen vroeg in een interview in 2015 om anderhalf jaar om de infradivisie van Heijmans op de rails te krijgen. Vijftien maanden verder hebben de nog niet opgeloste problemen bij de infratak Heijmans in zwaar weer gebracht. Hillen is desondanks bevorderd tot de toppositie bij het bedrijf. Hij zal zich in de komende maanden voor alles moeten bewijzen als crisismanager.

Heijmans maakte vrijdag bekend dat Hillen per 1 december het roer overneemt van Bert van der Els. Er is een flink aantal partijen waarmee de topman om tafel zal moeten om Heijmans in rustiger vaarwater te brengen.

 

Banken

De situatie bij Heijmans is zo pregnant doordat het bedrijf tegen de bankconvenanten aanloopt. Door aanhoudende en niet in te schatten tegenvallers bij de infradivisie van Hillen is de winstgevendheid onvoorspelbaar en te laag. Heijmans heeft bij een herfinanciering begin dit jaar afgesproken dat een van de convenantafspraken, de verhouding tussen de operationele winst en de rentelasten, elk kwartaal wordt getest. Dat was eerder elk halfjaar.

Dat maakt de druk nu extra groot. De banken zullen op een zeker moment eisen dat Heijmans actie neemt om de balans te versterken. Een nieuwe aandelenuitgifte door middel van een claimemissie ligt dan voor de hand. Welke voorwaarden Heijmans tegelijkertijd afspreekt over herfinanciering is ook belangrijk om het bedrijf op de lange termijn een toekomst te geven.

 

Opdrachtgevers

Heijmans heeft bij de infradivisie enkele grote probleemprojecten. Er zijn verschillen van mening met opdrachtgevers over de kosten van meerwerk . Bij de aanleg van de N23 in Noord-Holland is de impasse zelfs zo groot dat de provincie de betaling aan Heijmans heeft stilgelegd en Heijmans het werk heeft gestopt. Dit lijkt een situatie die niet snel genoeg kan worden vlotgetrokken. Daar hoort ook een afspraak bij over de financiele afwikkeling zodat een eind kan komen aan de onvoorspelbare stroom onverwachte tegenvallers.

 

Aandeelhouders

Als er een claimemissie moet komen, zal Heijmans de steun van de grootaandeelhouders goed kunnen gebruiken. Delta Lloyd is volgens het jaarverslag met een kapitaalbelang van ruim 18 procent de grootste aandeelhouder. Bij de vorige claimemissie in 2009 verbond Delta Lloyd zich vooraf om bij te storten.

Als blijk van vertrouwen richting de markt kan dat een belangrijk signaal zijn. Een andere grootaandeelhouder, het Britse investeringsfonds FMR, lijkt bezig te zijn met een afbouw van het belang. FMR had eind vorig jaar nog 6,1 procent. Dat is inmiddels gezakt naar 4,3 procent.

 

Preferente aandeelhouders

Een aanzienlijk deel van het pakket van Delta Lloyd heeft de vorm van preferente aandelen. Verder heeft Kempen een flinke pluk van deze aandelen. Omdat hierop een flinke dividenduitkering van 7,9 procent zit die niet fiscaal aftrekbaar is, is het aantrekkelijk om deze aandelen terug te kopen.

Heijmans heeft dat in 2015 voor 21 miljoen euro gedaan. Er staat nog 45 miljoen euro uit. Als het tot een herfinanciering van het bedrijf komt ligt het voor de hand om de preferente aandelen mee te nemen.

 

Werknemers

In een analistenpresentatie halverwege dit jaar stond een overzicht van alle herstructureringsmaatregelen die vanaf 2009 al zijn genomen bij Heijmans. Het is een lange lijst, toch lijkt het erop dat het niet genoeg is. Nieuwe kostenbesparingen zijn mogelijk noodzakelijk om de winstgevendheid op te krikken.

Het zijn al met al een hoop borden waarop de nieuwe topman tegelijk zal moeten schaken. Daar komt bij dat er waarschijnlijk flinke tijdsdruk is. Hillen zal zich dus allereerst moeten ontpoppen als crisismanager om Heijmans hier doorheen te slepen.

Hillen zette eerder de woningtak van Heijmans op de rails. Bij de infratak, die hij tot op heden onder zijn hoede had, is dat nog niet gelukt. De deadline van anderhalf jaar die Hillen vorig jaar schetste neemt in ieder geval mee naar de kamer van de directievoorzitter.
Gerelateerde artikelen