VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De rente heeft wereldwijd een sprong gemaakt de afgelopen maanden. Dit raakt de prestaties van allerhande obligatiefondsen. Fondsen die beleggen in staatspapier doen het slechter dan fondsen die breder beleggen.

De Amerikaanse tienjaarsrente is vanaf de verkiezing van Donald Trump al ruim 0,6 procentpunt gestegen. Daar ging al een stijging van circa 0,3 procentpunt vanaf eind september aan vooraf. Wat zijn de gevolgen voor beleggers en obligatiefondsen? Een overzicht van de prestaties.

Amerikaanse trackers: in de min…

In de VS zijn veel trackers te koop waarmee beleggers obligatie-indexen volgen. Naarmate de gemiddelde looptijd van de leningen waarin wordt belegd oploopt, zijn de verliezen groter. Zo staat de iShares tracker die belegt in papier met een looptijd van één tot drie jaar circa een half procent lager, terwijl de tracker die belegt met een looptijd van meer dan twintig jaar meer dan tien procent is gezakt.

 

…hetzelfde geldt in Europa…

De rente is in Europa ook aanzienlijk opgelopen. De Nederlandse tienjaarsrente kreeg er sinds eind september bijna 0,5 procentpunt bij, de Duitse 0,45 procentpunt. De trackers van iShares op Nederlandse en Duitse leningen zijn respectievelijk 4,5 en 4,2 procent gezakt.

 

…actief beheerde fondsen zakken ook

Actief beheerde fondsen doen het niet veel beter. Een actief beheerd fonds dat belegt in Amerikaanse overheidsobligaties van Pimco staat bijna 14 procent in de min. Pimco staat te boek als de grootste obligatiebelegger ter wereld.

Grote Nederlandse vermogensbeheerders bieden ook actief beheerde fondsen die inspelen op rente-ontwikkelingen aan. Ook hier zijn de prestaties niet veel beter dan die van trackers. Het Robeco Euro Government verloor bijvoorbeeld 4,3 procent. Het Euro Obligatie Fonds van NN Group zakte 2,8 procent.

 

Fondsen die breder beleggen presteren beter…

Fondsen die niet puur in overheidsobligaties zitten, doen het iets beter. Robeco heeft ook een fonds dat vooral is gericht op papier uitgegeven door financiële instellingen. Dit staat min of meer vlak. Vermogensbeheerder Hof Hoorneman heeft een fonds dat belegt in kredietwaardige bedrijven en staat slechts 0,3 procent in de min. Het Fresh Fixed Income fonds van obligatiespecialist OHV is circa één procent in waarde gestegen.…laagwaardig schuldpapier: duidelijk in de plus

Sowieso lijkt te gelden: hoe meer kredietrisico, hoe beter de prestaties. Dit is op zich logisch. Een oplopende rente is meestal een signaal van een aantrekkende economie. Daar hoort bij dat het gat tussen ‘investment grade’ en ‘high yield’, tussen hoog- en laagwaardige obligaties, kleiner wordt.

Dit effect lijkt ook nu op te treden. Obligatiefondsen die meer risico bieden, staan in de plus. Het NN Hoog Dividend fonds bijvoorbeeld 1,8 procent, het Robeco High Yield fonds zelfs 4,1 procent.

De afgelopen jaren is veel gespeculeerd over het gevaar van een snelle stijging van de rente op obligatiebeleggers. De rentestijging van de laatste tijd laat zien waar de kwetsbaarheid zit. Dat is in trackers waarmee wordt belegd in schuld met lange looptijden. Obligatiefondsen met een lagere kredietwaardigheid zijn een optie voor rendementszoekers. Met alle risico's van dien. 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen