VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

PostNL is bezig met een tournee langs aandeelhouders om de afgeketste overname van Bpost toe te lichten. Overtuigend zijn de argumenten voor het “nee” tegen België niet. Het postbedrijf moet eind februari met indrukwekkende plannen komen om aandeelhouderswaarde te creëren.

“Het laatste bod dat op tafel lag was wel degelijk aantrekkelijk voor aandeelhouders”, erkent CEO Herna Verhagen in het gesprek met de VEB dat eerder deze week plaatsvond.

Toch weigerde PostNL met Bpost om tafel te gaan en werd het laatste bod van 5,75 euro per aandeel resoluut afgewezen.

“Je gaat alleen om tafel als je echt de overtuiging hebt dat je er uitkomt”, aldus Verhagen die verduidelijkte dat vooral dreiging van de politiek een samengaan bemoeilijkte.

Volgens PostNL zou Bpost niet bereid zijn om alle risico’s te dragen van eventuele aanpassingen in wetgeving. Die zou volgens Verhagen een “enorme impact kunnen hebben op de verdiencapaciteit van PostNL."

Zo vreesde het Nederlandse post- en pakkettenbedrijf bijvoorbeeld dat minister Kamp zou gaan morrelen aan de vergunning met betrekking tot de universele postdienst. PostNL zou dan naar eigen zeggen een kleine 900 miljoen euro aan omzet met een rendement van tien procent kwijtraken (groepsomzet 2015: circa 3,5 miljard euro). 

“De overheid is bereid dit soort maatregelen te nemen. Je kunt niet van ons verwachten dat we de continuïteit van PostNL in gevaar brengen.”, zo gaf Verhagen aan. 

PostNL wilde tijdens het gesprek geen inzicht geven in de intern gemaakte inschattingen dat de politiek daadwerkelijk dergelijke drastische maatregelen zou doorvoeren.

Welk belang zou minister Kamp hebben om de nieuwe postcombinatie eigenhandig de nek om te draaien? In gesprekken met, voornamelijk Amerikaanse, beleggers wordt dezelfde vraag gesteld.

 

Besparingen
Afgaand op de door PostNL afgegeven lange termijndoelstellingen, is de vraag of het bedrijf op eigen kracht 5,75 euro per aandeel – het laatste bod van de Belgen – op de koersborden weet te krijgen.

PostNL geeft aan eind februari op een zogeheten Capital Markets Day plannen te ontvouwen om aandeelhouderswaarde te creëren. PostNL vraagt geduld van aandeelhouders, omdat de plannen nu nog niet voldoende zijn uitgewerkt, zo vertelde Verhagen. 

“Uiteindelijk kan iedereen bedenken langs welke lijnen we waarde kunnen creëren in dit bedrijf. Maar daar moet je wel eerst voor met je stakeholders in overleg en dat is ook waar we mee bezig zijn”, aldus Verhagen.

Het postbedrijf lijkt te hinten op nieuwe kostenbesparingen, of in ieder geval een versneld doorvoeren van het lopende kostenreductieprogramma. Dit zou consequenties kunnen hebben voor de grootste stakeholder van het bedrijf, de werknemers.

Met de mislukte reorganisatie een kleine zes jaar geleden nog vers in het geheugen, zal Verhagen het nodige massagewerk moeten doen om eventuele nieuwe besparingen aan het personeel te kunnen verkopen.

 

Dividend onvoldoende
Financieel directeur Jan Bos wilde niet vooruitlopen op de beleggersdag, maar gaf wel aan dat “alles in het werk wordt gesteld” om in 2017 dividend te kunnen uitkeren.

Aangezien de dividendhervattingsbelofte al stamt van voor de publieke Belgische overnamesoap begon, zal dit weinig indruk maken op de meeste beleggers.

In het gesprek stelde de VEB dat PostNL eind februari een schaap met vijf poten moet presenteren wil het daadwerkelijk iets noemenswaardigs kunnen zetten tegenover de afwijzing van het Belgische bod. Met alleen dividend en kostenbesparingen lijkt PostNL niet weg te kunnen komen.

 

Overname mogelijk
CEO Verhagen zag weinig gevolgen van de Belgische affaire voor PostNL als toekomstig overnemer of prooi. “Iedereen weet dat de politiek in Europese postbedrijven een belangrijke stakeholder is. Voor sommigen zal dat door deze kwestie extra duidelijk zijn geworden".

Ook gaf het postbedrijf aan dat het voornaamste bezwaar van minister Kamp lag in het feit dat Bpost een “buitenlandse onderneming in staatshanden” is. Verhagen: “Daar houden we ons aan vast. Dat is het enige dat we kunnen”.

Geruchten over een een-tweetje tussen PostNL en minister Kamp om de Belgen buiten de deur te houden wees Verhagen van de hand. Desgevraagd gaf de vijftigjarige bestuursvoorzitter aan dat zij minister Kamp al maanden niet heeft gesproken.

Hun contact verliep altijd volgens reguliere lijnen over lopende reguleringsdossiers met lagere echelons van het Ministerie van Economische Zaken.

 

Onwaarheden
Terugblikkend gaf Verhagen aan dat het feit dat de overnameplannen in de openbaarheid kwamen door “een lek van de Belgen” het proces een politieke dynamiek heeft gegeven. Die maakte het allemaal extra moeilijk.

“Ik zou een ander proces gekozen hebben”, aldus Verhagen over de handelswijze van de Belgen.

De hele affaire heeft zowel PostNL als haar CEO beschadigd, bevestigde zij. “Wat er allemaal in de media heeft gestaan is uiteindelijk niet goed voor de reputatie voor PostNL en mijzelf”, aldus Verhagen.

Gedoeld wordt voornamelijk op een reconstructie in de Belgische zakenkrant De Tijd van zaterdag 17 december, die volgens Verhagen “vol onjuistheden” zat.

Zo was Verhagen naar eigen zeggen niet de initiatiefnemer om te komen tot een fusie door twee jaar geleden Bpost-ceo Koen van Gerven te benaderen op een internationale postconferentie in het Zwitserse stadje Luzern.

“Ik had het toen over een samenwerking. Dat is iets heel anders dan een fusie of overname”, aldus Verhagen.
Gerelateerde artikelen