VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

27 december 2016

Accountant moet bedrijven ook op duurzaamheid controleren

Accountant moet bedrijven ook op duurzaamheid controleren
  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De accountant moet in het jaarverslag van een beursgenoteerde onderneming controleren of de niet-financiële informatie klopt. Dit heeft minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) aan de Tweede Kamer geschreven.

Deze niet-financiële informatie gaat bijvoorbeeld over de impact van de Parijse klimaatdoelstellingen op het verdienmodel, eerbiediging van mensenrechten of het beleid van een onderneming om fraude en corruptie te voorkomen.

Betrouwbare en toekomstgerichte informatie
In het eerdere voorstel hoefde de accountant alleen het bestuursverslag te toetsen op de aanwezigheid van een paragraaf met niet-financiële informatie. Op aandringen van de Kamerfracties van D66 en PvdA heeft de minister deze aanwezigheidstoets vervangen en wordt de controle door de accountant in lijn gebracht met het onderzoek naar de overige onderdelen van het bestuursverslag.

De VEB heeft in een briefLees hier de brief aan de Tweede Kamer gevraagd de regelgeving daartoe aan te passen. Het beleid van een onderneming op het gebied van niet-financiële thema’s kan immers grote gevolgen hebben voor haar financiële resultaten en maatschappelijk reputatie.

De VEB acht het daarbij van groot belang dat beleggers over volledige en betrouwbare informatie kunnen beschikken als zij een beleggingsbesluit nemen. Zij vindt dat ondernemingen hun beleggers moeten informeren over de bestendigheid van hun verdienmodel, boetes vanwege het overtreden van wet- en regelgeving en het mijden van bepaalde markten, bijvoorbeeld vanwege de milieu-impact of om corruptie tegen te gaan.

Met name toekomstgerichte informatie is hierbij zeer behulpzaam.

 

Rapportageplicht in bestuursverslag
Op grond van het nieuwe besluit moeten beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers vanaf boekjaar 2017 in hun bestuursverslag uiteenzetten welke beleidsinspanningen zij verrichten op het gebied van mensenrechten, duurzaamheid, preventie van fraude en corruptie, diversiteit en goed werkgeverschap. Ook geldt een verplichting om de resultaten en risico’s van dit beleid te beschrijven. Zo kunnen beleggers controleren of een bedrijf de uitgesproken ambities ook waarmaakt en vaststellen waar eventuele verbeterpunten liggen.

Als een onderneming geen beleid heeft ontwikkeld op deze terreinen dan moet zij hierover uitleg verschaffen.

U kunt het definitieve besluit van de minister hier vinden.

 


Gerelateerde artikelen

Geduld beleggers raakt op bij Value8
Oranjewoud en PricewaterhouseCoopers gaan na onenigheid alsnog met elkaar verder
Oranjewoud en PricewaterhouseCoopers gaan na onenigheid alsnog met elkaar verder
29-09-2017

Accountantsorganisatie PricewaterhouseCoopers zal toch voor het derde jaar …

Lees verder

accountant ava oranjewoud
VEB: grotere rol accountant bij signaleren fraude
VEB: grotere rol accountant bij signaleren fraude
20-09-2017

Omdat beleggers bij hun beleggingsbeslissingen afgaan op de door de account…

Lees verder

accountant fraude
Oproep aan de politiek: Geef AFM, beurs en de accountants meer armslag
Oproep aan de politiek: Geef AFM, beurs en de accountants meer armslag
29-08-2017

Bij dezen een dringende oproep aan de politiek. Sinds 2008 zijn er veel mar…

Lees verder

accountant AFM beurs politiek

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}