VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In 2014 hebben verschillende klanten van Alex Vermogensbeheer klachten ingediend over onder meer de manier waarop Alex Vermogensbeheer heeft gewaarschuwd voor het risico van de marktomstandigheden die zich voordeden in 2014 en de informatievoorziening door Alex Vermogensbeheer gedurende de periode van 8 september 2012 tot en met 26 augustus 2014. BinckBank heeft met de VEB en Vermogensmonitor, ten behoeve van leden en cliënten, overeenstemming bereikt over de afhandeling van deze klachten. De VEB en Vermogensmonitor worden in de gelegenheid gesteld een tegemoetkoming te bieden aan klanten die hebben geklaagd en die aan een aantal afgesproken criteria voldoen. Dit betekent overigens niet dat Alex Vermogensbeheer enige vorm van schuld of aansprakelijkheid erkent.

Leden van de VEB die in aanmerking komen voor de door Alex Vermogensbeheer, Vermogensmonitor en de VEB getroffen regeling, ontvangen bericht van de VEB. Zij ontvangen daarbij een schriftelijk aanbod tot schikking.

In de vaststellingsovereenkomst waarin het aanbod is vervat, wordt vastgelegd welke vergoeding het desbetreffende lid op basis van bovengenoemde regeling wordt toegekend. Indien men gebruik wil maken van dit aanbod, dan dient de vaststellingsovereenkomst ondertekend te worden teruggestuurd naar de VEB.

 

 


Gerelateerde artikelen