VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bepaalde beleggingen passen niet in het duurzaamheidsbeleid van ABN Amro. Dat betekent dat de grootbank niet langer toestaat om deze beleggingen aan te houden. Op aandringen van de VEB gaat ABN Amro de communicatie over wijzigingen in het assortiment evalueren.

Ongeveer een maand de tijd kregen beleggers om bepaalde posities bij ABN AMRO af te bouwen. Anders zou de grootbank zelf tot verkoop overgaan.

Dat was de strekking van de brief die klanten van ABN Amro eind vorig jaar ontvingen. Er werd verwezen naar het duurzaamheidsbeleid van de bank, maar verdere toelichting ontbrak. Verschillende leden van de VEB wezen op het feit dat zij gedwongen werden hun aandelen BAE Systems te verkopen. Dat is een Britse wapenfabrikant die onder meer aan het Amerikaanse ministerie van defensie levert.

Uitsluitingslijst

Wie op de website van de bank zoekt naar het beleid met betrekking tot duurzaamheid vindt daar inderdaad een uitsluitingslijst. Deze lijst roept de nodige vragen op.

In de lijst staan verschillende activiteiten die ABN Amro niet wil financieren. Doordat het veelal breed omschreven activiteiten betreft, variërend van de exploratie van teerzanden tot de productie van pesticiden en van bepaalde dierproeven tot bedrijven die zich bezighouden met verschillende wapens, is het lastig om na te gaan of een specifieke belegging onder de reikwijdte valt. Zo zouden ook olie- en gasbedrijf Shell of chemieconcern Bayer op zeker moment uitgesloten kunnen worden.

Maar dat behoeft volgens ABN Amro een belangrijke nuancering. De uitsluitingslijst betreft puur de activiteiten of projecten waar ABN Amro zelf geen krediet aan verstrekt. ABN Amro sluit een bedrijf als Shell of Bayer niet uit, maar zal zelf geen krediet verstrekken aan een project in teerzanden of pesticiden.

 

Controversiële belegging

Waarom wordt BAE Systems dan wel uitgesloten? Hoewel de bank een scherper beleid hanteert dan bij wet verplicht is, blijkt uit een nadere toelichting dat de beperking bij ABN Amro uitsluitend geldt voor aandelen van bedrijven die zich bezighouden met de productie of distributie van controversiële wapens. In zo’n geval dwingt ABN Amro tot verkoop of overboeking. Bij beleggingen die om een andere reden niet binnen het duurzaamheidsbeleid van ABN Amro passen, sluit ABN Amro dit bedrijf niet uit, maar gaat ze in dialoog met de betreffende onderneming.

Voor de selectie van bedrijven die niet passen binnen de standaarden van ABN Amro wordt gebruik gemaakt van informatie afkomstig van Sustainalytics, een externe partij met een leidende positie in onderzoek en beoordelingen op het gebied van duurzaamheid. ABN Amro zal in het vervolg verwijzen naar het specifieke beleid bij defensiebedrijven, in plaats van naar het algemene duurzaamheidsbeleid, om verwarring te voorkomen.

 

Termijn

Beleggers die een belegging, zoals in BAE Systems, toch wilden aanhouden, hadden geen andere keuze dan overboeken naar een andere effectendienstverlener.

Maar een termijn van een maand is daarvoor te kort. Beleggers moeten nagaan of het aandeel bij een andere bank of broker verhandeld wordt, daar een nieuwe rekening openen, in overleg gaan of zij zorg kunnen dragen voor de overboeking en dan moet de overboeking nog plaatsvinden.

Volgens de verstuurde brieven gaat ABN Amro – wanneer een belegger de aandelen niet verkoopt of overboekt – na het verstrijken van de termijn “kort daarna” tot verkoop over. Dat is te vaag.

Beleggers zouden in de ogen van de VEB hiervoor een langere termijn moeten krijgen van tenminste drie maanden. Daarna zou er een kosteloze verkoop direct bij beursopening op de eerste handelsdag na het verstrijken van die termijn moeten plaatsvinden. Zo weten beleggers precies waar zij aan toe zijn.

ABN Amro heeft kennis genomen van de kritiek van de VEB en aangegeven de suggesties van de VEB mee te nemen in interne besprekingen.

 

 
Gerelateerde artikelen