VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een interview met Rik Grashoff van GroenLinks.

Waarom is uw partij voor beleggers de beste keuze?
“Ik heb een heldere boodschap: GroenLinks is geen partij voor kiezers die zuiver vanuit een beleggingsperspectief naar de wereld kijken. Wil je een zo hoog mogelijk rendement op de korte termijn en zo weinig mogelijk belasting betalen? Dan moet je niet bij GroenLinks zijn. Wij zijn er voor beleggers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en naar het collectieve belang kijken. Wij steunen keuzes voor duurzaamheid, een financieel houdbare samenleving en rendement op de lange termijn.”

De overheid treedt terug en Nederlanders moeten steeds meer zelf beslissen voor hun oudedagvoorziening. Welke rol speelt beleggen hierbij volgens u?
“GroenLinks steunt het collectieve systeem van pensioenfondsen waarin mensen kunnen participeren. Het is ieders keuze om daarnaast wat voor zichzelf op te bouwen, maar wij gaan dat vanuit de overheid niet faciliteren. GroenLinks vindt het huidige stelsel voor AOW en pensioen wel te star en wil op een beheerste wijze flexibiliteit inbouwen. Er moet meer ruimte komen voor maatwerk, bijvoorbeeld door de AOW-leeftijd te flexibiliseren.”

European Investors, onze Europese zusterorganisatie, strijdt tegen de FTT, een belasting op financiële transacties. Wat vindt uw partij van de FTT?
“GroenLinks steunt de FTT en wil dat Nederland meedoet. Op dit moment wordt in Europa nog onderhandeld over het uiteindelijke voorstel. Wij zullen het eindresultaat kritisch beoordelen om te bezien of het doel van de FTT wordt bereikt: een stabieler financieel systeem door het ontmoedigen van speculatief gedrag, risicovolle transacties en flitskapitaal.”

Vindt u de nieuwe regeling voor de vermogensrendementsheffing onrechtvaardig?
“Nee, want de nieuwe regeling is een verbetering ten opzichte van het oude stelsel. In de oude regeling werden kleine spaarders veel te zwaar belast op basis van een fictief rendement dat zij niet konden behalen. Dát was echt onrechtvaardig. Tegelijkertijd vinden wij de huidige regeling nog steeds niet ideaal. GroenLinks pleit voor een vermogensrendementsheffing puur op basis van het reëel rendement.”

Duurzaam beleggen is voor steeds meer beleggers een belangrijk selectiecriterium. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling?
“GroenLinks is buitengewoon blij dat deze beweging is ontstaan. Wij moedigen duurzaam beleggen van harte aan, bijvoorbeeld met initiatieven zoals de duurzame bankenwijzer. Het is belangrijk dat er transparantie ontstaat voor het publiek. Beleggers die kiezen voor duurzaamheid moeten precies weten wat zij doen en waarvoor zij kiezen. Verder steunt GroenLinks een fiscale stimulans op groene beleggingen.”

Financiële dienstverlening wordt steeds verder geautomatiseerd. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling?
“Wij vinden het in principe geen probleem dat nieuwe partijen met innovatieve dienstverlening de markt betreden. GroenLinks vindt het wel belangrijk dat hun producten en diensten veilig zijn voor de klant en het collectieve belang dienen. Verder willen wij dat nieuwe toetreders fiscaal op dezelfde wijze worden behandeld als de gevestigde partijen.”

De protectionistische teneur op het wereldtoneel lijkt over te slaan naar Nederland. Hoe kijkt uw partij naar deze ontwikkeling?
“Het is logisch dat wij kritisch beoordelen hoe bepaalde overnames uitpakken voor de gehele samenleving. Sommige transacties moet je kunnen tegenhouden als de positie van burgers in het geding komt. Ik vind het wel belangrijk dat we niet louter vanuit een nationalistisch perspectief gaan handelen. We hoeven KLM niet voor buitenlandse inmenging te behoeden omdat het onze nationale trots is. PostNL vind ik een ander verhaal. Het is goed dat we ons afvragen of een overname van zulke belangrijke dienstverlening een positieve of negatieve ontwikkeling is.”

Waar moeten beleggers nog extra rekening mee houden bij het bepalen van hun stem?
“GroenLinks voorstaat een progressieve belasting op vermogen. Grote vermogens worden bij ons zwaarder belast. Wij vinden dat in de afgelopen jaren te veel belastingdruk is gelegd op arbeid en
te weinig op kapitaal en bedrijven. GroenLinks wil de inkomensverschillen verkleinen en belastingontwijking door grote ondernemingen aanpakken. En wat ons betreft ons betreft heeft duurzaam beleggen de toekomst.”


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen